Het is goed om te weten wat er allemaal wel en wat er niet onder de opstalverzekering valt. Wist je trouwens dat een opstalverzekering niet wettelijk verplicht is. Maar als je een koopwoning hebt met een hypotheek dan zal de hypotheekverstrekker je meestal wel tot het afsluiten van een opstalverzekering verplichten. Mocht de bank dit niet doen dan toch is het belangrijk om een opstalverzekering af te sluiten. Lees daarom hieronder wat wel en wat er niet onder de opstalverzekering dekking valt (ook wel woonverzekering genoemd).

De opstalverzekering, dekking voor je huis en bijgebouwen

Wat kan er allemaal gebeuren. Uiteraard gaan we er niet van uit maar een huis kan afbranden of bijvoorbeeld door storm beschadigd raken. Een opstalverzekering dekt de schade aan je woning maar ook aan je bijgebouwen zoals de garage of je schuurtje. Glas (de ramen of ruiten) moet je trouwens veelal apart bijverzekeren.

Wat is niet verzekerd bij een opstalverzekering?

Er zijn diverse calamiteiten die uitgesloten zijn van dekking van de opstalverzekering. Calamiteiten zoals aardbevingen, overstromingen, atoomkernreacties of rellen en opstanden (oorlog) zijn nooit verzekerd door een opstalverzekering.

Opgesomd ziet dit er als volgt uit, een opstalverzekering dekt (standaard) nooit:

Is de fundering meeverzekerd bij de opstalverzekering?

De fundering van de woning is bij veel opstalverzekeringen niet gelijk meeverzekerd. Maar omdat de fundering bij sommige gebeurtenissen, zoals een ontploffing toch beschadigd kan worden is het wel erg handig om de fundering gelijk mee te verzekeren. Bj sommige opstalverzekeringen is de fundering trouwens wel gelijk inbegrepen.

Let ook op of de woning bewoond is of niet. Als een huis lange tijd niet bewoond is (bv langer dan 2 maanden) dan wordt de dekking vaak beperkt (storm, brand en luchtverkeer). Hetzelfde geldt ten tijde van een verbouwing, dan is ook een lagere dekking van toepassing , met name als de woning nog niet waterdicht is, bijvoorbeeld als het dak open is.

Wat valt er dan wel onder de opstalverzekering?

Hier geldt in principe een simpele stelregel: Alles wat nagelvast aan je woning vastzit en je dus niet eenvoudig kunt weghalen zonder iets te beschadigen, valt onder de opstalverzekering. Alles wat los staat en je zo kunt oppakken en meenemen valt onder de inboedelverzekering.

Om uit te zoeken wat er precies gedekt is onder jouw opstalverzekering is er een eenvoudige regel. Alles wat vast zit aan het huis en je niet zo maar kunt weghalen zonder te beschadigen, hoort bij het huis zelf. Alles wat je op kunt pakken en mee kunt nemen, valt onder de inboedel. De vloer is ook vaak lastig. Als je klik-laminaat hebt wat je kunt meeverhuizen valt dit onder de inboedelverzekering. Ligt de vloer vastgelijmd of vastgespijkerd? Dan hoort het bij het woonhuis.

Valt de schade onder de opstalverzekering of juist onder de inboedelverzekering?

Het kan zijn dat de grens tussen de opstal- en inboedelverzekering soms lastig te stellen is.

Zoals we al stelden valt alles wat aan het huis vast zit in de regel onder de opstalverzekering en alles wat los zit onder de inboedelverzekering. Er zijn echter een paar aparte gevallen:

 1. De vloer is vaak oorzaak van verwarring, valt het nu onder de inboedel- of opstalverzekering? Het ligt eraan of de vloer is vastgelijmd aan de vloer. Is dit het geval dan is het onderdeel van de opstalverzekering. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld bij kliklaminaat, dan valt het onder de inboedelverzekering.
 1. Een koelkast die is ingebouwd (inbouwkoelkast) valt namelijk onder de opstalverzekering, omdat deze aan de woning vastzit. Een aparte, losse koelkast valt juist weer onder de inboedel en dus inboedelverzekering, omdat deze als je gaat verhu‘ie aan uw huis ‘vastzit’. Maar een losse koelkast valt onder uw inboedelverzekering, omdat u die gewoon meeneemt als u bijvoorbeeld gaat verhuizen.

De dekkingsvarianten van de opstalverzekering

Er zijn bij een opstalverzekering vaak drie dekkingen mogelijk : 

 1. Uitgebreide dekking

Dit valt meestal onder de dekking van de uitgebreide opstalverzekering:

 1. Extra uitgebreide dekking:

De uitgebreide opstalverzekering biedt de volgende aanvullende dekkingen:

 1. Meest uitgebreide dekking: (andere naam is ‘all-risk of ‘van buiten komend onheil’)

Wat dekt de opstalverzekering nog meer?

Het kan voorkomen dat men kosten moet maken om ergere schade te voorkomen. Soms moet je bij schade kosten maken om een grotere schade te voorkomen of te beperken. Dit kan dan door de opstalverzekering vergoed worden. Ook de kosten van een schade-expert kan door de opstalverzekering vergoed worden. Ten slotte heb je soms te maken met extra opruimingskosten of kosten voor het tijdelijk gebruik maken van een hotel. Dit soort kosten zijn dan vaak tot een maximum van 10 procent van de verzekerde som gedekt.

We hopen je met dit bericht op weg geholpen te hebben met het verkrijgen van inzicht in wat een opstalverzekering dekt en wat er juist niet onder valt. Vergelijk je opstalverzekering op Checko.nl om de goedkoopste opstalverzekering te vinden met de beste dekking!

 

Een opstalverzekering is een verzekering die je afsluit zodat je gedekt bent in het geval van schade aan je opstal en valt onder de categorie brandverzekeringen. Bij een uitleg over de opstalverzekering komen de volgende onderwerpen aan bod:

De dekking van de opstalverzekering

Elke opstalverzekeraar hanteert veelal zijn eigen benamingen voor de dekking die ze bij hunh opstalverzekering bieden. Veelal zijn de dekkingen als volgt te typeren: uitegebreide dekking, extra uitgebreide dekking of dekking voor allle van buitenkonende onheilen.

Glas meeverzekeren?

Tegen een extra premie vergoeding kan al het aanwezige glas (ramen) worden meeverzekerd. Bij sommige opstalverzekeringen wordt de glasdekking standaard meegenomen. Bij speciaal glas zoals glas in lood wordt veelal een extra premie gevraagd. Glas wordt doorgaans dan gedekt tegen alle van buiten komende onheilen.

Hoogte van de verzekerde som

Als een opstalverzekering wordt afgesloten wordt hierbij altijd de verzekerde som vastgesteld:

Bij een significante schade wordt nagegaan of de verzekerde som wel gelijk is aan de waarde van de opstal. De verzekerde som kan in de praktijk te laag zijn (onderverzekering) of juist te hoog (oververzekering).

Het gaat bij een opstalverzekering om de herbouwwaarde van het pand. Dit is het bedrag dat gemoeid gaat met het opnieuw bouwen van een soortgelijke opstal. Het verzekerde bedrag wordt elk jaar geïndexeerd aan de hand van de verandering (stijging of daling) van de algemene bouwkosten. Dit wordt jaarlijks door het CBS berekend en vastgesteld.

Fundering

Alhoewel steeds meer verzekeraars de fundering tegenwoordig standaard meeverzekeren, is de fundering nog niet altijd gelijk meegenomen in de opstalverzekering. Als een gebouw afbrandt of vernield wordt is de fundering veelal nog intact. Bij grote explosies kan echter ook de fundering geraakt worden. Bepaal daarom voor jezelf of je de fundering mee wilt verzekeren.

Herbouwwaarde berekenen

Het bepalen van de herbouwwaarde is in principe werk dat men moet overlaten aan een specialist, echter zo’n specialist kost veelal veel geld. Dit is de reden dat veel verzekeraars een herbouwwaarde meter bieden om zo zelf de verzekerde som vast te kunnen stellen.

Garantie tegen onderverzekering

Bij gebruikmaking van een herbouwwaardemeter zal de verzekeraar veelal een garantie tegen onderverzekering beden. Zo’n garantie betekend dat er bij s geen geen beroep kan worden gedaan op onderverzekering. Mocht er toch sprake zijn van onderverzekering dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering. Deze herbouwwaarde meter is opgesteld door Het Verbond van Verzekeraars. In de polisvoorwaarden kun je altijd nagaan of en hoe de verzekeraar je dekt tegen onderverzekering.

Dekking boven de verzekerde som

In bepaalde gevallen zal de verzekeraar een dekking geven boven de verzekerde som.In een aantal gevallen verleent de verzekeraar dekking boven de verzekerde som. De onderstaande dekkingen zijn veelal gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som.

Bereddingskosten

Dit zijn de kosten die gepaard gaan met het zo laag mogelijk houden van de schade, ten tijde van het ontstaan van de schade, en hebben vaak een ongelimiteerde dekking.

De poging tot het redden van het pand hoeft hierbij niet per se succesvol te zijn geweest. Als het pand toch nog helemaal afbrandt en het blussen dit dus niet heeft voorkomen moeten toch alle bluskosten door de verzekeraar worden betaald.

Expertisekosten

Dit zijn de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een expert nadat de schade ontstaan is om de hoogte hiervan vast te stellen.

Opruimingskosten

De kosten van het opruimen van de schade (zodat er bijvoorbeeld weer gebouwd kan worden).

Kosten voor noodvoorzieningen

Deze kosten worden altijd vergoed, een voorbeeld is het dichttimmeren van een raam indien het glas vernield is.

Huurderving

Indien er zoveel schade is dat er tijdelijk niet meer verhuurd kan worden dan kunnen deze kosten, tot een hoogte van veelal 10% van de verzekerde som vergoed worden.

Eigenaar van de opstal is de verzekerde

Het is de eigenaar van het pand dat voor de opstalverzekering zorg moet dragen. Dit is trouwens niet wettelijk verplicht. Indien men een hypotheek heeft afgesloten voor het aankopen van de woning dan wordt men veelal wel door de hypotheekverstrekker verplicht om een opstalverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering huurwoning

Het is niet de huurder maar de verhuurder die de opstalverzekering dient af te sluiten.

Opstalverzekering VVE (vereniging van eigenaren)

Bij een appartementencomplex is het vaak de VVE die voor het gehele gebouw een opstalverzekering afsluit. Het verzekeren van een afzonderlijk appartement door de eigenaar is hierbij dus niet nodig.

Op zoek naar de goedkoopste opstalverzekering, opstalverzekering vergelijken doe je eenvoudig en snel op Checko.nl.

 

De energieprijzen zijn opgebouwd uit de volgende twee elementen: de prijs voor stroom en de gasprijs.  Het gaat hier namelijk om de prijs die betaald moet worden voor de stroom uit het stopcontact en het gas voor het fornuis en de cv-ketel. De energieprijzen vind je verwerkt in de elektriciteitsrekening, een uitleg van de energie jaarafrekening vind je hier. Waar je op moet letten met energie vergelijken vind je door op deze link te klikken.

Wij vinden dat er over de energieprijzen, hoe deze worden samengesteld en waar je allemaal op moet letten, tegenwoordig nog te veel onduidelijkheid is. Daarom zullen we proberen hier kort en krachtig een antwoord te geven op wat energieprijzen nu eigenlijk zijn, waaruit ze zijn opgebouwd en hoe je op energie kunt besparen.

Energieprijzen, hoezo betalen voor energie?

Energie (gas en licht) is niet iets wat uit zichzelf uit de gasleidingen en de stopcontacten komt. De energie (stroom in dit geval) die de Nederlandse bevolking verbruikt moet veelal gewonnen worden uit bijvoorbeeld steenkolen, kernsplitsing (kernenergie), warmte (thermische energie), wind (windenergie), zon (zonne-energie) en water (waterenergie).

Zoals je zult begrijpen praten we over gigantische hoeveelheden energie welke door grote energiecentrales moeten worden opgewekt, maar waarbij de bevolking middels zonnepanelen tegenwoordig ook een rol in speelt. Daarnaast wordt er bij een overschot de overtollige energie verkocht aan het buitenland en bij een tekort wordt er logischerwijs energie ingekocht. Aan dit alles hangt natuurlijk een prijskaartje wat mede verantwoordelijk is voor de hoogte van de prijs voor een m3 gas en kWh stroom. Daarnaast zijn er nog vele externe invloeden zoals bijvoorbeeld de prijs van olie, vraag en aanbod op de wereldmarkt, oorlogen etc.

Wat verder nog interessant is om te weten, is dat de ontwikkeling van energieprijzen (dalende en stijgende energiekosten) niet synchroon loopt met de huidige actuele prijs op de wereldmarkt. Dit komt omdat energieleveranciers energie vooruit inkopen. Dus als ze duur hebben ingekocht, terwijl vlak daarna de prijs van energie daalt, dan zal de consument toch een hogere prijs voor zijn energie moeten betalen.

Al met als betaal je dus een basis kostprijs per m3  gas en gebruikt kWh stroom, met een aantal kostenopslagen. Hieronder gaan we verder in op hoe de energieprijs is opgebouwd.

Hoe zijn mijn energieprijzen opgebouwd, hoe lees ik mijn jaarafrekening?

We hebben zojuist vastgesteld dat de energie waar we het hier over hebben voornamelijk bestaat uit stroom en gas. We maken verder geen onderscheid tussen bijvoorbeeld groene en grijze stroom maar houden ons aan deze tweedeling. Deze verdeling naar gasprijzen en stroomtarieven wordt ook door de energieleveranciers aangehouden op de jaarafrekening. Echter het eerste wat we kunnen en moeten constateren is dat beide prijzen uit dezelfde onderdelen zijn opgebouwd. Hieronder vind je een opsomming van de elementen van waaruit de kosten op jaarbasis voor energie en gas zijn opgebouwd.

Gas & Stroom Leveringskosten, deze bestaan uit onderstaande elementen

Het is daarnaast goed om te weten dat alle prijzen door de overheid zijn bepaald, behalve de leveringskosten. Met de leveringskosten zijn de energieleveranciers vrij om te doen en te laten wat ze willen.

Wanneer je kritisch kijkt naar je jaarafrekening, dan zal je nog iets opvallen met betrekking tot energieheffingen en de BTW. De energieleveranciers zijn verplicht om over het totale bedrag BTW te heffen. Dit betekent dus dat je over de heffingen en belastingen ook nog eens BTW betaalt. In totaal bestaat ongeveer één derde van je energierekening uit BTW en belastingen. Behoorlijk veel dus.

Vergelijken van energieprijzen – laagste energieprijzen en vastrecht

Besparen op energieprijzen is zeer goed mogelijk en in sommige gevallen kun je tot wel 400 euro per jaar besparen op de energierekening, zonder dat je hiervoor je gebruik hoeft aan te passen. Zoals we eerder zagen zijn bij energieprijzen alleen de leveringskosten niet door de overheid bepaald. Daar wordt dus ook op vergeleken. Vaak is het zo dat men alleen de prijs per m3 gas of kWh stroom vergelijkt, maar dan kun je alsnog van de koude kermis thuiskomen. Vaak wordt het vastrecht vergeten als belangrijk prijscomponent. Dit vastrecht is totaal niet gerelateerd aan het verbruik van energie maar bevat bijvoorbeeld de componenten:

Het vastrecht kan sterk per energieleverancier verschillen en zodoende ook sterk bijdragen aan verschillen op de jaarafrekening. Dus bij het vergelijken altijd rekening houden met dit vastrecht component voor zowel stroom als gas.

Vergelijken van energieprijzen, zowel de stroom- als gasprijs, doe je het beste online. Met onze energievergelijker kun je met een paar simpele handelingen binnen een paar minuten weten of je momenteel teveel betaalt voor je energie of niet. De enige noodzakelijke informatie die je bij de hand moet hebben is:

Daarnaast zijn er nog diverse andere opties optioneel in te vullen. Bijvoorbeeld de contractduur en of je juist groene of grijze stroom wilt. Deze opties zorgen ervoor dat de juiste energieleverancier met de beste en goedkoopste energieprijzen voor jouw situatie wordt gevonden.

Waar moet ik nog meer opletten bij het energie vergelijken?

Je zult vast denken dat het vergelijken van energieprijzen niet meer om het lijf heeft dan het vergelijken van de leveringskosten. Maar zoals we hierboven al kort schetsten zijn er meer variabelen waarop je kunt vergelijken:

Welke variabelen zijn dan allemaal nog mogelijk bij het vergelijken van energieprijzen? Het gaat dan voornamelijk om de volgende variabelen:

Met betrekking tot de bovenstaande variabelen moet men zich het volgende goed realiseren:

Tips om naast de laagste energieprijzen ook de overige voordeeltjes mee te pakken

Behalve de ‘kale’ energieprijzen zijn er nog een aantal andere factoren die je mee kunt nemen in de beslissing om te kiezen voor een bepaalde energieleverancier. Hieronder zullen we een tweetal voorbeelden noemen:

 1. Energie overstappremie.
  • Vaak krijg je aantrekkelijke kortingen of overstapbonussen wanneer je kiest voor een andere energieleverancier. Dus behalve een lagere energieprijs kun je ook nog eens een extra cash voordeel behalen.
 2. Slimme thermostaat.
  • Tegenwoordig zijn slimme thermostaten steeds meer in trek. Deze thermostaten zijn vaak via je smartphone te bedienen en geven je veel extra gegevens waardoor je een flinke extra energiebesparing kunt genereren.

 

Belangrijkste conclusies met betrekking tot de energieprijzen zijn:

Voor meer informatie over energie prijzen en het vergelijken daavan verwijzen we je graag naar onze energie vergelijken pagina. Denk naast je energieprijzen ook eens aan de prijzen van je andere vaste lasten, bijvoorbeeld vergelijk je verzekeringen eens op Checko. Het besparen op je vaste lasten stopt niet bij het vergelijken van energieprijzen, maar begint daar pas.

 

Proficiat, 18 jaar geworden en eindelijk volwassen. Helaas betekent dit ook dat je nu verplicht bent om als 18 jarige een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering voor 18 jaar en ouder, die ook wel eens wordt aangeduid als jongeren zorgverzekering of als zorgverzekering voor studenten, is wettelijk verplicht. Dit houdt in dat dus ook jij maandelijks zorgverzekeringspremie moet gaan betalen. Maar omdat wij van Checko begrijpen dat een zorgverzekering (ook wel ziektekostenverzekering genoemd) op deze leeftijd een hoop gedoe is en niet zo belangrijk, zullen we proberen om hier kort alle belangrijke vragen die je als 18 jarige hebt te beantwoorden.

De zorgverzekering, wat is het en waarom ben ik als 18 jarige verplicht een zorgverzekering af te sluiten?

De zorgverzekering is verplicht gesteld door de overheid voor alle volwassen inwoners van Nederland. Dit ben je dus vanaf je 18e verjaardag. De verzekering dekt als het ware alle financiële risico’s die je met je gezondheid kunt lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een blessure die je met het sporten oploopt of aan een beugel die je nodig hebt of wat dacht je van bijvoorbeeld de kosten die gepaard gaan met een operatie of langdurig medicijn gebruik. Omdat de overheid wil dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is, heeft men de basisverzekering verplicht gesteld vanaf 18 jaar. Voor je 18everjaardag lift je gratis mee op de zorgverzekering van je ouders/voogd of verzorgende.

Dit alles betekent dus dat er ook vanaf de 18e verjaardag premie voor de zorgverzekering verschuldigd is. Het goede nieuws is echter dat het niet uitmaakt wie deze premie betaalt. Dus als je geluk hebt betalen je ouders/verzorgers deze voor je. Vaak zal dit het geval zijn omdat je inkomsten ook nog erg minimaal zullen zijn.

Hoe kies ik als 18 jarige een goede zorgverzekering?

Veel 18 jarigen zullen blijven meeliften op de zorgpolis van hun ouders. Echter voor degene die zelf een zorgverzekering moeten zoeken en afsluiten, volgen hieronder een paar bruikbare tips.

Het voordeel wat je natuurlijk als 18 jarige hebt is dat je naar alle waarschijnlijkheid in de bloei van je leven bent en ook beschikt over een blakende gezondheid. Verder is de kans groot dat je ook nog regelmatig wat aan sport doet. Dus wat kan er mij nou gebeuren, zul je denken ….. Nou vaak meer dan je denkt, vandaar dat het goed is om over dit onderwerp toch eens even goed na te denken.

De zorgverzekering is onderverdeeld in de verplichte basiszorgverzekering, de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering. Als 18 jarige met een goede gezondheid kun je hier je voordeel mee doen door op zoek te gaan naar de basisverzekering met de laagste premie. Immers, de dekking voor alle basisverzekeringen is bij wet vastgelegd en met een goede gezondheid is alleen de premie van belang. Het gemakkelijkste om de laagste zorgpremie te vinden is om gebruik te maken van bijvoorbeeld de online zorgvergelijker van Checko. Daarnaast kun je als 18 jarige ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico wat de premie voor de zorgverzekering weer verder omlaag brengt. Hoe hoger het eigen risico hoe lager de premie.

De aanvullende zorgverzekering is er voor een stukje extra dekking met betrekking tot de financiële risico’s van een falende gezondheid. Mocht je op deze leeftijd niks mankeren, ben je goed gezond en verwacht je ook dat dit de komende periode ook niet gaat veranderen, dan kun je overwegen om deze aanvullende verzekering niet te nemen. Hiermee bespaar je als 18 jarige al snel enkele 10-tallen euro’s per maand uit.

Verder is het voor mensen die over een gezond en goed gebit beschikken vaak lonend om de periodieke controle zelf te betalen in plaats van een dure aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Wanneer we het hebben over een zorgverzekering voor 18 jarigen dan is het dus belangrijk om de volgende punten af te wegen (afhankelijk van de gezondheid):

Zoals je ziet moet je rekening houden met veel factoren wil je niet teveel betalen. Let op, we gaan er hier nogmaals van uit dat je als 18 jarige blaakt van de gezondheid. Is dat niet het geval en heb je bijvoorbeeld een slecht gebit en suikerziekte, dan dien je je keuzes hierop aan te passen.

Hoe krijg ik ook zorgtoeslag?

Omdat de zorgpremies voor 18 jarigen en andere groepen met een laag inkomen behoorlijk hoog kunnen zijn, komt de overheid een aantal van deze groep tegemoet door middel van de zorgtoeslag. Op de site van de belastingdienst vind je de voorwaarden, maar in het kort komen deze hierop neer:

Vaak voldoe je als 18 jarige met een zorgverzekering gemakkelijk aan deze voorwaarden. Maar wat houdt dat dan precies voor mij in?

Voorbeeld:

Als je als 18 jarige een ‘jaarinkomen’ hebt van ongeveer 5000 euro en niet beschikt over veel vermogen. Dan zou je, afhankelijk van je situatie, recht kunnen hebben op 78 euro zorgtoeslag per maand.

Zoals eerder vermeld staat op de site van de belastingdienst alle benodigde informatie en daar kun je ook een voorlopige berekening maken.

Ik ben een 18 jarige uitwonende student, maakt dat verschil?

Nee, de wet maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld 18 jarige uitwonende studenten met een zorgverzekering en 18 jarigen die thuis wonen en al werken. De wet geldt dus voor iedereen vanaf 18 jaar. Echter de zorgverzekeraars zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Studenten kunnen vaak kiezen uit een van de volgende aantrekkelijke opties;

De reden dat zorgverzekeraars dit doen is veelal tweeledig:

 1. Klantenbinding op jeugdige leeftijd;
 2. De gezondheid van de jeugd is dermate dat een lagere premie verantwoord is.

Daarnaast kun je soms gebruik maken van een collectieve korting. Dit is echter voor iedereen verschillend, maar zeker de moeite waard om te bekijken.

Ik heb geen inkomen en kan dus geen premie betalen

Wanneer dit het geval is dan zal je naar alle waarschijnlijkheid recht hebben op een zorgtoeslag waardoor je de premie wel kunt voldoen. Het zal dan niet mogelijk zijn om naast de basisverzekering ook nog een aanvullende verzekering en tandartsverzekering af te sluiten, maar een basisverzekering moet zeker lukken.

Verdienen aan de zorgverzekering

Theoretisch is het mogelijk om geld over te houden van de zorgtoeslag en zodoende een klein extra zakcentje te hebben. Hoe werkt dat dan?

Stel dat je recht hebt op een zorgtoeslag van 78 euro per maand. De laagste premies voor een basiszorgverzekering liggen ergens op het niveau van 66 euro. Dit betekent dat je per maand 12 euro overhoudt waar je niks voor hoeft te doen. Het is niet veel, maar wel mooi meegenomen.

Ik ben 18 jaar geworden, wat moet ik nu doen?

In principe zijn er dus drie zaken die je als 18 jarige moet regelen met betrekking tot je zorgverzekering:

Voorkom oververzekerd te zijn

Wat wij van Checko vaak zien is dat jongeren een erg hoge premie betalen omdat ze een zorgverzekering afsluiten die niet bij hun past. Er is dan sprake van oververzekeren. Vaak denken jongeren dat het niet belangrijk is om goed na te denken over welke zorgverzekering nu bij ze past. Hierdoor wordt maar al te vaak gekozen voor dezelfde zorgverzekering als de ouders/voogd/verzorgers hebben. Maar deze mensen hebben vaak hele andere zorgbehoeften dan een 18 jarige die in de bloei van zijn leven is. Let dus goed op, want teveel geld uitgeven kan altijd nog.

Conclusie

Wordt je binnenkort 18 jaar, begin dan alvast met je voor te bereiden op hetgeen er straks allemaal op je afkomt. Hier valt dus ook de zorgverzekering onder. Via de online zorgverzekering vergelijken pagina op Checko kun je op je gemak de juiste zorgverzekering uitzoeken die het beste bij je past. Daarnaast vind je op Checko ook veel artikelen met betrekking tot de 2015 zorgverzekering en een handig leuk filmpje over zorgverzekering vergelijken, ook voor 18 jarigen!

Reis-en annuleringsverzekeringen bij vakantie boeken (te) duur?

Vandaag de dag gebeurt er veel via het internet, niet alleen het uitzoeken van een mooie vakantie die helemaal naar je zin is, maar ook het boeken ervan. Wanneer je een vakantie via het internet boekt, krijg je vaak de vraag of je ook de reisverzekering online wilt afsluiten. Je bent blij dat je net de reis geboekt hebt, en ach voor dat mooie prijsje kan die reisverzekering er ook nog wel bij. Vaak staat de online consument er niet bij stil dat de aangeboden reis- en annuleringsverzekering stukken goedkoper kan. Van huis uit zijn dergelijke verzekering namelijk al erg duur en vaak ben je simpelweg goedkoper uit door een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Deze dekking voor het gehele jaar zorgt ervoor dat je naast al je ‘grote’ vakanties ook gedekt bent bij bijvoorbeeld weekendjes weg.

Waarom zijn langlopende reis- en annuleringsverzekeringen dan goedkoper?

Let daarnaast wel goed op de dekking van je reisverzekering, want sommige wat duurdere verzekeringen dekken meer dan je ooit nodig zult hebben:

De annuleringsverzekering, is vaak het duurste van beide verzekeringen. Daarom is het verstandig om na te gaan of een combinatie verzekering soms niet goedkoper is dan beide verzekeringen los af te sluiten.

Vaak beslaat een welverdiende vakantie een groot deel van je vrij te besteden inkomen. Blijf daarom ook op het internet gewoon je logische verstand en kies de verzekering die bij je past. Laat je niet alleen verleiden door het gemak van het direct ook afsluiten van een te dure reisverzekering maar kijk rustig rond wat de diverse verzekeringsmaatschappijen te bieden hebben.

Klik hier om naar het vergelijken van alle Checko reisverzekeringen te gaan.

 

Groene energie

Wanneer men het over groene energie heeft denkt men vooral aan zonne-energie en aan zonnepanelen op het dak. Deze duurzame vorm van energie is in de ogen van veel mensen simpel, makkelijk te installeren en vrij tastbaar in hetgeen het oplevert. Men kan simpel de bekende informatie aan zonne-uren gebruiken tezamen met de capaciteit van de zonnepanelen om te bepalen wat het rendement gaat worden.

Wat zijn nog meer de voordelen van het gebruik van zonne-energie:

Al deze voordelen op een rijtje zettend, vraag je je misschien af, waarom dan de nieuwe campagne: “Die windmolens draaien ook voor jou”?

Met deze campagne wil men ervoor zorgen dat het belang van deze duurzame energie niet langer onderbelicht wordt. Om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te kunnen halen in Nederland, is windenergie noodzakelijk.

Veel mensen denken bij windenergie, ten opzichte van zonne-energie, vooral aan de nadelen van deze vom van duurzame energie:

Maar is dat terecht? Windenergie is minder geschikt in drukbevolkte woonwijken, maar voor de rest doet windenergie niet onder voor zonne-energie:

In theorie is er ongeveer 3600TW aan wereldwijde energie potentieel. Meer dan genoeg om de gehele mensheid meer dan 200 keer van energie te voorzien. Waarom is deze vorm van duurzame energie dan toch onderbelicht? In vergelijking van met de ontwikkeling van zonne-energie heeft windenergie nog een achterstand in te halen. Daarnaast waait het natuurlijk niet altijd in Nederland. Om deze vorm van windenergie rendabeler te maken wil men de windenergieparken op zee gaan combineren met waterenergie.

Al met al genoeg redenen om de ontwikkelingen van windenergie in de gaten te houden en aanbiedingen op dit vlak van je energieleverancier steeds serieuzer te gaan nemen.

Klik hier voor het vergelijken van de energie leveranciers, waarbij je kunt aangeven of je duurzame of grijze energie wilt.