Basisverzekering 2015

Geplaatst op vrijdag 19 september 2014
Basisverzekering

Op één van onze Zorg informatie pagina’s heb je al in detail kunnen lezen wat een basisverzekering is en wat er allemaal door de basisverzekering gedekt wordt. Nu willen we graag de basisverzekering 2015 voor je uiteenzetten  Wat blijft hetzelfde in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wat verandert er?

De basisverzekering 2014 dekte de volgende zaken af:

 • Kosten voor geneeskundige zorg uitgevoerd door huisartsen, verloskundigen en medische specialisten;
 • Ziekenhuis verblijfkosten;
 • Medicijnen;
 • Fysiotherapie tot 18 jaar;
 • Kraamzorg;
 • Ziekenvervoer;
 • Logopedie en ergotherapie;
 • Diverse hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking;
 •  (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder ook de behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief een eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • Vergoeding van 3 ivf-behandelingen;
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • Stoppen-met-rokenprogramma[
 • Drie behandeluren dieetadvies;
 • Dyslexiezorg.

De veranderingen in de basisverzekering 2015:

 • Eigen risico ziektekostenverzekering 2015 stijgt naar 375 euro;
 • Zorgpremie 2015 stijgt naar een gemiddelde van 1215 euro per jaar;
 • AWBZ-zorg wordt per 1 januari 2015 sterk aangepast;
 • Psychische hulp voor kinderen niet meer in de basisverzekering 2015;
 • De zorgtoeslag in 2015 zal voor de laagste inkomens hoger zijn;
 • Zorgverzekeraars betalen de wijkverpleging in 2015;
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering daalt in 2015;

Uitbreidingen dekking basisverzekering 2015:

 • Verzorging en verpleging zonder verblijf. Een voorbeeld hiervan is de thuiszorg;
 • Nu wordt ook het 2e en 3e jaar dat men in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijft vergoed;
 • Tijdelijke verpleeghuiszorg, na een operatie, wordt nu nog direct geregeld na een ziekenhuisverblijf;
 • Orgaandonoren krijgen recht op reiskostenvergoeding;
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden);
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed.

Checko biedt een uitstekende zorgverzekering vergelijkingsmodule om de prijzen van alle zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen. Ook alle polisvoorwaarden kunnen in detail bekeken worden. Alle zorgverzekeringen vergelijken, de prijzen, de polisvoorwaarden van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen voor 2015  vergelijk je makkelijk en snel op checko.nl