Basisverzekering

Geplaatst op vrijdag 19 september 2014
Basis zorgverzekering

In de basisverzekering zitten alle veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden via het basispakket van de zorgverzekering tandheelkunde, fysiotherapie, ziekenvervoer en psychische zorg gedeeltelijk.

In de basisverzekering van 2014 wordt het volgende vergoed:

 • Kosten voor geneeskundige zorg uitgevoerd door huisartsen, verloskundigen en medische specialisten;
 • Ziekenhuis verblijfkosten;
 • Medicijnen;
 • Fysiotherapie tot 18 jaar;
 • Kraamzorg;
 • Ziekenvervoer;
 • Logopedie en ergotherapie;
 • Diverse hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • (beperkte) Fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder ook de behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief een eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • Vergoeding van 3 ivf-behandelingen;
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • Stoppen-met-rokenprogramma[
 • Drie behandeluren dieetadvies;
 • Dyslexiezorg.

Verder zijn voorwaardelijk tot het basispakket van de zorgverzekering toegelaten:

 • De behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn.
 • De behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier);

Voor voorwaardelijk toegelaten behandelingen gelden speciale regels. Je zorgverzekeraar kan je vertellen of je een vergoeding krijgt voor deze behandelingen.

De samenstelling van het basispakket

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport wordt door het Zorginstituut Nederland geadviseerd over de inhoud en omvang van het basispakket. De minister bespreekt dit jaarlijks met de Tweede Kamer en neemt de uiteindelijke beslissing over wat er in het basispakket komt. Elk jaar kan hier dus weer een verschil in zitten.

Het basispakket is bij alle verzekeraars gelijk. Uiteraard (en gelukkig) zijn er altijd veel vergoedingen in het pakket die je niet nodig hebt. Daarom wordt de zorgverzekering een solidaire verzekering genoemd. Iedereen betaalt mee aan de totale Nederlandse zorgkosten.

De polisvoorwaarden van de basisverzekering

Je kunt in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering lezen wat de verzekering precies vergoedt en onder welke condities. In de polisvoorwaarden staat ook vermeld hoeveel keer de zorgverzekeraar een bepaalde behandeling vergoedt. En of je een eigen bijdrage moet bijbetalen. Dat kan per zorgverzekeraar anders zijn.

De medisch-specialistische zorg

Je krijgt geneeskundige, verloskundige en heelkundige zorg vergoed als aangetoond is dat je behandeling werkt. En als je de behandeling nodig hebt. Plastische chirurgie wordt dus alleen vergoed door de zorgverzekeraar als dit medisch noodzakelijk is. Dit wordt door je huisarts of specialist beoordeeld. De basisverzekering vergoedt ook het verblijf in het ziekenhuis of de instelling voor medisch-specialistische zorg.

Soms moet u de behandeling in een ziekenhuis of door een medisch-specialist (gedeeltelijk) zelf betalen. Dit is het geval als het ziekenhuis en de zorgverzekeraar geen afspraken hebben gemaakt. Op de websites van zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat informatie over afspraken of contracten.

Alle huisartskosten worden vergoed in de basisverzekering

Alle bezoeken aan je huisarts en alle behandelingen die hij of zij verricht worden door de basisverzekering vergoed. Hiervoor betaal je geen eigen risico

De vergoeding van de medicijnen in de basisverzekering

De meeste medicijnen die worden voorgeschreven door je huisarts of specialist worden vergoed door vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Het kan voorkomen dat je een eigen bijdrage moet betalen of dat de verzekeraar alleen het goedkoopste medicijn volledig vergoedt. Alle medicijnen die in de basisverzekering vergoed worden tellen mee voor je eigen risico.

De verzekeraars en de apothekers maken met elkaar afspraken over de prijzen van geneesmiddelen. Het is dus niet meer de overheid die de tarieven van de apothekers vaststelt. Ook maken zij afspraken over de apothekerskosten.

De echo tijdens zwangerschap

Het basispakket vergoedt de 12 wekenecho en de 20 weken echo. Op medische indicatie, of als je ouder bent dan 36 jaar, vergoedt de zorgverzekeraar de combinatietest (de test die uitwijst hoe groot de kans is dat je kind het Downsyndroom heeft.

Slaap- en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaap- en kalmeringsmiddelen worden meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Je krijgt het wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij:

 • Angststoornissen;
 • epilepsie;
 • Pallitatieve sedatie bij terminale zorg;
 • Meervoudige psychiatrische problematiek.

Vergoeding verbandmiddelen

U kunt verbandmiddelen vergoed krijgen uit het basispakket als u ze nodig heeft voor langdurige behandeling bij een ernstige aandoening.

Op zoek naar de juiste zorgverzekering, vergelijk alle zorgverzekeraars bij Checko.

 

Health Insurance Dental Insurance Reading PA 575Basisverzekering