Besparen op je ziektekostenverzekering kan!

Geplaatst op dinsdag 4 november 2014
Ziektekostenverzekering voor studenten

Hoogleraar zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit, Wynand van de Ven, stelt dat Nederlanders honderden euro’s kunnen besparen door zorgvuldig naar de ziektekostenverzekering te kijken.

Een ziektekostenverzekering bestaat uit een basisverzekering waarbij de verzekerde deze eventueel kan uitbreiden met een aanvullende verzekering. De basisverzekering heeft altijd een verplicht eigen risico, dit betekent dat men de eerst gemaakte zorgkosten altijd zelf moet betalen. Het eigen risico voor de basisverzekering in 2015 stijgt naar 375 euro. Men kan dit eigen risico in stappen zelf verder verder verhogen tot een maximum van 875 euro.

Hoogleraar zorgverzekeringen Van de Ven heeft de financiële implicaties onderzocht van het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Bijna 50% van alle verzekerden zou geld bespaard hebben als zij het verplicht eigen risico met 500 euro verhoogd hadden.

Het verhogen van het eigen risico van de basisverzekering

Van de Ven stelt: “Zelfs voor ons was het verrassend dat zo’n groot deel van de Nederlandse bevolking financieel profijt heeft van het verhogen van het eigen risico. Als je goed zoekt, kan een verhoging van 500 euro een premiekorting van 300 euro opleveren”.

In het ‘worst case scenario’ kost het de verzekerde 200 euro extra in vergelijking tot het scenario waarbij hij of zij de polis had genomen zonder een verhoogd eigen risico. Voor 40 procent van de Nederlandse bevolking geldt dat de gemaakte zorgkosten het verplichte eigen risico van 375 euro niet overstijgen. Voor deze groep zou de besparing dus kunnen oplopen tor de 300 euro, de ontvangen premiekorting voor het vrijwillig verhogen van het eigen risico.

“Als je geen hoge kosten verwacht, zou ik zeggen: ‘waag het gokje’. Je moet wel die 875 euro in één keer kunnen ophoesten als je bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt, maar er is vaak een betalingsregeling te treffen.”

Nederlanders zijn risicomijdend

Van de Ven denkt dat risicomijdend gedrag de reden is dat in 2014 slechts 11 procent het eigen risico heeft verhoogd.

“Mijn gevoel is dat Nederlanders zwaar oververzekerd zijn. 90 procent sluit een aanvullende verzekering af, terwijl de minister keer op keer bevestigd heeft dat alle noodzakelijke zorg in de basisverzekering zit.”

“Ga eens na hoeveel je de afgelopen drie tot vijf jaar vergoed hebt gekregen door de aanvullende verzekering. Als je die paar keer dat je naar de fysiotherapeut bent geweest zelf betaalt, ben je waarschijnlijk minder kwijt dan de honderden euro’s aan premie die je al die jaren betaald hebt.”

De zorgverzekeraars die aanvullende verzekeringen bieden voor één specifieke vorm van zorg waarvan je verwacht veel gebruik te maken vormen hierop een uitzondering. “Dat zou ik zeker doen, dan ben je gewoon spekkoper. Maar bij het afsluiten van die grote aanvullende pakketten betaal je grotendeels voor anderen.”

Besparen door overstappen van ziektekostenverzekering

Je kan tevens besparen door te vergelijken en over te stappen. Er valt echt wat te verdienen.” Vergelijkingssites kunnen daarbij helpen, maar Van de Ven wijst erop dat ze niet allemaal onafhankelijk zijn. “Ze kunnen je naar een bepaalde verzekeraar geleiden door niet volledig te zijn.”

Van de Ven benadrukt dat ook ouderen en ongezonde mensen kunnen overstappen. “Zij vrezen dat ze niet geaccepteerd worden, maar ze hebben meer keuzevrijheid dan ze denken. Een verzekeraar moet iedereen accepteren voor de basisverzekering. Wat betreft de aanvullende verzekering hanteerden slechts vijf van de vijfentwintig verzekeraars vorig jaar een medische selectie.”

“Ik vermoed dat deze Nederlanders de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn overgestapt, waardoor zij veel winst kunnen behalen. Laat je niet weerhouden en probeer het gewoon. Het enige belangrijke is dat je de oude verzekering niet opzegt, voordat de nieuwe verzekeraar je geaccepteerd heeft.”

Vergelijk en kies wat voor soort polis je wilt: restitutie, natura of de budgetpolis

Nederlanders die van zorgverzekering willen overstappen, moeten ook bepalen wat voor soort polis ze willen. Naast de restitutie- en de natura-polis is sinds 2013 ook de budgetpolis, ook wel selectieve polis genoemd, op de markt.

De restitutiepolis kost veelal meer, maar geeft de meeste keuzevrijheid. Bij een naturapolis worden de kosten alleen vergoed van een zorgverlener waar de verzekeraar een contract mee heeft gesloten. Bij een budgetpolis kan de verzekerde voor niet-spoedeisende zorg slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen terecht.

“Verzekeraars zullen steeds selectiever contracteren. Een verzekerde moet goed opletten, want de verzekeraar mag zelf bepalen welk percentage vergoed wordt als er geen contract is afgesloten. Momenteel is het gangbaar dat dan alsnog 80 procent van de kosten vergoed wordt, maar er ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer dat verzekeraars de vergoeding op nul mogen zetten.”

Van de Ven is niet bang voor schrijnende verhalen van verzekerden die niet hebben opgelet en vervolgens geconfronteerd worden met een hoge rekening. “Mensen moeten wel hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben een keuze, dus als ze per se de laagste premie willen en voor een extreme budgetpolis kiezen dan lopen ze het risico dat ze moeten bijbetalen.”

Wat doet de zorgpremie in 2015?

De zorgverzekeraar die als eerste de premie voor 2015 bekend heeft gemaakt is DSW. DSW houdt de premie in 2015 gelijk, zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering.

Alle zorgverzekeraars in Nederland hebben tot 19 november de tijd om hun zorgpremie voor 2015 bekend te maken. De Consumentenbond is van mening dat de premies van de ziektekostenverzekeringen zouden moeten gaan dalen. Zij stelt dat de behaalde winst over 2013 en de hoge reserves aan de klant moeten worden teruggegeven.

Van de Ven is het niet helemaal eens met deze conclusie. “Zorgverzekeraars moeten volgend jaar meer reserve aanhouden, want er komt ruim 3 miljard euro aan AWBZ-kosten bij.”

Vanaf 2015 valt de wijkverpleging onder de zorgverzekeringswet. “Voor die kleine groep verzekerden, bijvoorbeeld mensen die hulp krijgen bij het douchen of het innemen van medicijnen, is het verstandig om in de polisvoorwaarden te kijken welke organisaties zijn gecontracteerd.”

“In de nabije toekomst worden de eisen wat betreft de reserves verder verhoogd”, vult Van de Ven aan. “Het zou dom zijn om nu alles weg te geven om volgend jaar weer een hogere premie te moeten vragen.”
Vergelijk alle ziektekostenverzekeringen voor 2015.