Compleet overzicht wijzigingen zorgverzekering 2016

Geplaatst op vrijdag 25 september 2015
zorgverzekering 2016

Hieronder vind je puntsgewijs een overzicht van de veranderingen gerelateerd aan de zorgverzekering 2016. Deze veranderingen zijn gebaseerd op Prinsjesdag en al hetgeen daarna nog bekend is geworden.

Premiestijging zorgverzekering 2016

Men verwacht dat de (basis) zorgverzekeringspremie in 2016 gemiddeld 84 euro op jaarbasis hoger is. De premie op maandbasis zal ergens tussen de 4 en 10 euro stijgen.

Stijging eigen risico

In 2016 zal het eigen risico met 10 euro stijgen. Dit betekent dat het eigen risico in 2016 385 euro zal bedragen. Let op, dit eigen risico is nog steeds te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Dit vrijwillig eigen risico zal de maandelijkse premie omlaag brengen.

Zorgtoeslag

De maximaal mogelijke maandelijkse zorgtoeslag stijgt van 74 euro naar 84 euro. Zorgtoeslag is beschikbaar voor mensen met onvoldoende inkomen om hun zorgpremie te kunnen voldoen.

Schrappen behandelingen basispakket

Het goede nieuws voor 2016 is dat er geen behandelingen uit het basispakket worden geschrapt.

Nieuwe behandelingen in het basispakket zorgververzekering 2016

 • Sportartsen mogen, mits dit tot zijn of haar deskundigheidsgebied behoort, ook specialistische medische zorg bieden.
 • Wanneer de kans op een kind met chromosoomafwijking groter is (Prenatale Test (NIPT), dan wordt een invasieve diagnostiek vergoed.
 • Krijgt je kind zorg vanuit de wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg), dan geldt per 2016 het recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf. Let op, dit is alleen geldig wanneer er medische indicatie is.
 • Onder bepaalde voorwaarden wordt het opereren van foetussen met een open ruggetje vergoed. Dit kan momenteel alleen in Leuven.

Behandelingen die al voor 2016 zijn toegevoegd aan de basis zorgverzekering:

 • TIL (Tumor Infiltrerende Lymfocyten) behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.
 • Een geneesmiddel tegen de ziekt SLE (Belimumab).
 • De geneesmiddelen Viekirax en Exciera tegen chronische hepatitis C. Het gaat hier om chronische patiënten, wat ongeveer 60% van de patiënten is. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ziektestadia.

Aanpassing eigen bijdrage

Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd welke los staat van het verplichte of vrijwillige eigen risico. In 2016 gaan een aantal van deze eigen bijdragen en/of maximale vergoedingen aangepast worden.

 • De eigen bijdrage voor bijvoorbeeld haarprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer gaat omhoog.
 • Eigen bijdragen voor een hoortoestel voor kinderen tot 18 jaar komt te vervallen. Het hoortoestel wordt dus volledig vergoed, een 25% eigen bijdrage is niet meer nodig.

De inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Het tarief voor werknemers in 2016 daalt van 6,95% naar 6,75%. Dit is het % dat door je werkgever op het salaris wordt ingehouden. Met andere woorden betekend dit een inkomensstijging. Voor gepensioneerden, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden geldt in 2016 een tarief van 5,50%.

Nu je weet wat er allemaal verandert, zou het ook handig zijn om te weten wat er eigenlijk allemaal in een basis zorgverzekering zit. Omdat dit wordt bepaald door de overheid, kun je het een en ander terug vinden op de site over zorgverzekeringen van de rijksoverheid.

De informatie is nog wel gerelateerd aan 2015, omdat er natuurlijk altijd nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

 • Geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • Ziekenhuisverblijf;
 • Wijkverpleging;
 • Medicijnen;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog;
 • De eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling;
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • Fysiotherapie tot 18 jaar;
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • Logopedie en ergotherapie;
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • Ziekenvervoer;
 • Kraamzorg;
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • 3 Ivf-behandelingen;
 • Stoppen-met-rokenprogramma;
 • Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
 • Revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).