De dekking van aansprakelijkheidsverzekering

Geplaatst op dinsdag 9 juni 2015

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, bijna iedereen heeft deze verzekering. Alhoewel de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) niet wettelijk verplicht is, is het raadzaam om deze verzekering af te sluiten. Veel kost dit niet, voor een aantal euro’s heb je al een goede dekking. Als er schade ontstaat omdat je iets doet of juist nagelaten hebt kun je volgens de wet aansprakelijk worden gesteld. Je moet dan de geleden schade financieel vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt voor deze wettelijke aansprakelijkheid de juiste dekking. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je dus gedekt voor schade aan goederen en letselschade die jij of één van je gezinsleden hebt veroorzaakt.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor dekking van de schade die je hebt toegebracht aan de gezondheid of spullen van een ander doordat je niet voorzichtig bent geweest. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de schade die het gevolg is van bewuste roekeloosheid en opzet. De vraag die gesteld wordt is deze: is er verwijtbaar gehandeld of niet? Het betreft hier dus niet een verzekering tegen alle vormen van pech, maar een verzekering voor die ongevallen waarvoor je wettelijk aansprakelijk voor wordt gesteld. Onzorgvuldig handelen is doorgaans de oorzaak van dit soort ongevallen.

De schade die wordt veroorzaakt door jouw (on)roerende zaken of door jouw huisdier vallen ook onder de dekking. De schade die gezinsleden onderling veroorzaken (aan elkaar of aan elkaars spullen) is weer niet gedekt. Je eigen spullen zijn ook niet gedekt door den aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan voor veel mensen een teleurstelling zijn als ze erachter komen dat dit soort schade niet vergoed wordt.

Er zijn veel aansprakelijkheidsverzekeraars. Alhoewel de aansprakelijkheid wettelijk is vastgelegd zijn er zeker wel verschillen tussen de polisvoorwaarden van de verzekeraars. Wat het maximum is van de verzekerde waarde is een belangrijk aspect van de aansprakelijkheidsverzekering. Kijk daarom niet alleen naar de te betalen premie maar ook naar de bijbehorende polisvoorwaarden. Ook hoe een verzekeraar de regels interpreteert kan verschillen. Vergelijk de aansprakelijkheidsverzekering daarom goed en snel bij Checko.nl.

Praktijkvoorbeelden, wat wordt wel en wat wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering

Je huisdier veroorzaakt schade:
Stel jouw hond bijt een andere hond dan zal de aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking bieden, bijvoorbeeld voor de kosten van de dierenarts om de hond te laten verzorgen.

Je bril gaat kapot tijdens voetballen:
-Als je zelf voetbalt heb je het risico aanvaard en zal de aansprakelijkheidsverzekering niet vergoeden. Als je toeschouwer bent en dicht op het spel zit heb je ook het risico aanvaard en zal de verzekeraar geen dekking bieden. Loop je echter toevallig langs en krijg je de bal tegen je hoofd dan zal de verzekeraar van degene die de bal schoot wel uitkeren.

Per ongeluk ergens op gaan zitten:
Bijvoorbeeld als je op een bril gaat zitten. Dan hangt het ervan af of die bril op een plek ligt die voor de hand ligt. Een bril of smartphone verwacht je niet echt in een stoel en degene die dit daar achter liet is dan daarvoor zelf verantwoordelijk. Maar als het om een laptop gaat die op een bank ligt is het wel weer vrij normaal dat die daar ligt en dan zal de aansprakelijkheidsverzekering wel dekken en uitkeren.

Conclusie dekking aansprakelijkheidsverzekering

Of de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade vergoedt, hangt dus af van wat er nu precies voorgevallen is. Veel zaken zijn grijs gebied en de verzekeraar zal zich snel beroepen op bepaalde algemene regels en niet uitkeren. Accepteer dit niet zomaar maar ga de discussie met de AVP aanbieder aan.

Vergelijk al je verzekeringen, zoals de aansprakelijkheidsverzekering bij Checko.nl.