De opstalverzekering, een uitleg

Geplaatst op donderdag 26 februari 2015

 

Een opstalverzekering is een verzekering die je afsluit zodat je gedekt bent in het geval van schade aan je opstal en valt onder de categorie brandverzekeringen. Bij een uitleg over de opstalverzekering komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De dekking van de opstalverzekering
 • Glas meeverzekeren?
 • Hoogte van de verzekerde som
 • Fundering
 • Herbouwwaarde berekenen
 • Garantie tegen onderverzekering
 • Dekking boven de verzekerde som
 • Eigenaar van de opstal is de verzekerde
 • Opstalverzekering VVE (vereniging van eigenaren)
 • Opstalverzekering huurwoning

De dekking van de opstalverzekering

Elke opstalverzekeraar hanteert veelal zijn eigen benamingen voor de dekking die ze bij hunh opstalverzekering bieden. Veelal zijn de dekkingen als volgt te typeren: uitegebreide dekking, extra uitgebreide dekking of dekking voor allle van buitenkonende onheilen.

Glas meeverzekeren?

Tegen een extra premie vergoeding kan al het aanwezige glas (ramen) worden meeverzekerd. Bij sommige opstalverzekeringen wordt de glasdekking standaard meegenomen. Bij speciaal glas zoals glas in lood wordt veelal een extra premie gevraagd. Glas wordt doorgaans dan gedekt tegen alle van buiten komende onheilen.

Hoogte van de verzekerde som

Als een opstalverzekering wordt afgesloten wordt hierbij altijd de verzekerde som vastgesteld:

 • Dit is het bedrag waarvoor de opstal gedekt is;
 • En geeft aan tot welk maximum bedrag de schade wordt vergoed;
 • De premie wordt op basis van dit bedrag vastgesteld.

Bij een significante schade wordt nagegaan of de verzekerde som wel gelijk is aan de waarde van de opstal. De verzekerde som kan in de praktijk te laag zijn (onderverzekering) of juist te hoog (oververzekering).

Het gaat bij een opstalverzekering om de herbouwwaarde van het pand. Dit is het bedrag dat gemoeid gaat met het opnieuw bouwen van een soortgelijke opstal. Het verzekerde bedrag wordt elk jaar geïndexeerd aan de hand van de verandering (stijging of daling) van de algemene bouwkosten. Dit wordt jaarlijks door het CBS berekend en vastgesteld.

Fundering

Alhoewel steeds meer verzekeraars de fundering tegenwoordig standaard meeverzekeren, is de fundering nog niet altijd gelijk meegenomen in de opstalverzekering. Als een gebouw afbrandt of vernield wordt is de fundering veelal nog intact. Bij grote explosies kan echter ook de fundering geraakt worden. Bepaal daarom voor jezelf of je de fundering mee wilt verzekeren.

Herbouwwaarde berekenen

Het bepalen van de herbouwwaarde is in principe werk dat men moet overlaten aan een specialist, echter zo’n specialist kost veelal veel geld. Dit is de reden dat veel verzekeraars een herbouwwaarde meter bieden om zo zelf de verzekerde som vast te kunnen stellen.

Garantie tegen onderverzekering

Bij gebruikmaking van een herbouwwaardemeter zal de verzekeraar veelal een garantie tegen onderverzekering beden. Zo’n garantie betekend dat er bij s geen geen beroep kan worden gedaan op onderverzekering. Mocht er toch sprake zijn van onderverzekering dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering. Deze herbouwwaarde meter is opgesteld door Het Verbond van Verzekeraars. In de polisvoorwaarden kun je altijd nagaan of en hoe de verzekeraar je dekt tegen onderverzekering.

Dekking boven de verzekerde som

In bepaalde gevallen zal de verzekeraar een dekking geven boven de verzekerde som.In een aantal gevallen verleent de verzekeraar dekking boven de verzekerde som. De onderstaande dekkingen zijn veelal gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som.

Bereddingskosten

Dit zijn de kosten die gepaard gaan met het zo laag mogelijk houden van de schade, ten tijde van het ontstaan van de schade, en hebben vaak een ongelimiteerde dekking.

De poging tot het redden van het pand hoeft hierbij niet per se succesvol te zijn geweest. Als het pand toch nog helemaal afbrandt en het blussen dit dus niet heeft voorkomen moeten toch alle bluskosten door de verzekeraar worden betaald.

Expertisekosten

Dit zijn de kosten die gepaard gaan met het inschakelen van een expert nadat de schade ontstaan is om de hoogte hiervan vast te stellen.

Opruimingskosten

De kosten van het opruimen van de schade (zodat er bijvoorbeeld weer gebouwd kan worden).

Kosten voor noodvoorzieningen

Deze kosten worden altijd vergoed, een voorbeeld is het dichttimmeren van een raam indien het glas vernield is.

Huurderving

Indien er zoveel schade is dat er tijdelijk niet meer verhuurd kan worden dan kunnen deze kosten, tot een hoogte van veelal 10% van de verzekerde som vergoed worden.

Eigenaar van de opstal is de verzekerde

Het is de eigenaar van het pand dat voor de opstalverzekering zorg moet dragen. Dit is trouwens niet wettelijk verplicht. Indien men een hypotheek heeft afgesloten voor het aankopen van de woning dan wordt men veelal wel door de hypotheekverstrekker verplicht om een opstalverzekering af te sluiten.

Opstalverzekering huurwoning

Het is niet de huurder maar de verhuurder die de opstalverzekering dient af te sluiten.

Opstalverzekering VVE (vereniging van eigenaren)

Bij een appartementencomplex is het vaak de VVE die voor het gehele gebouw een opstalverzekering afsluit. Het verzekeren van een afzonderlijk appartement door de eigenaar is hierbij dus niet nodig.

Op zoek naar de goedkoopste opstalverzekering, opstalverzekering vergelijken doe je eenvoudig en snel op Checko.nl.