Eigen risico zorgverzekering 2015

Geplaatst op vrijdag 21 november 2014
Hoogte eigen risico

Nu het eigen risico in 2015 weer wordt verhoogd, met dit keer 15 euro, komt het mijden van zorg steeds centraler te staan. Mensen gaan zorg mijden omdat er gedacht wordt dat dit ten koste gaat van het eigen risico. In diverse gevallen zal dit ook het geval zijn, maar niet in alle. Daarom vind je verderop in dit bericht een handig overzicht van zorg dat niet gerelateerd is aan het eigen risico.

Behalve dat het verplichte eigen risico een rol speelt met betrekking tot het zorg mijdend gedrag, is er ook nog het vrijwillige eigen risico. Dit vrijwillige eigen risico, waardoor mensen een lagere premie bedingen, versterkt het zorg mijdend gedrag nog verder.

Huisarts en aanvullende verzekeringen

Het is voor veel mensen duidelijk dat wanneer je geen zorg gebruikt, je ook geen bijdrage hoeft te betalen met betrekking tot het eigen risico. Maar voor veel mensen is het aan de andere kant ook onduidelijk hoe het nu wel precies zit met dat eigen risico. Als je naar de huisarts gaat, gaat dit dan ten koste van je eigen risico? En hoe zit het met de aanvullende verzekeringen?

Uit onderzoek blijkt dat één derde van de jongeren tot een jaar of 25, na verhoging van het eigen risico, minder snel een bezoek aan de huisarts zal brengen. Dit terwijl het bezoek aan de huisarts helemaal niet onder het eigen risico valt. Een dergelijk bezoek wordt gewoon door de basisverzekering vergoed en heeft dus totaal geen invloed op je eigen risico. Dit in tegenstelling tot de medicijnen die bij een huisartsenbezoek worden voorgeschreven, deze hebben wel invloed op het eigen risico.

Wat valt er nog meer niet onder het eigen risico?

  • Hulpmiddelen in bruikleen;
  • Verloskundige en kraamzorg;
  • Griepprik;
  • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar;
  • Bevolkingsonderzoeken;
  • AWBZ zorg;
  • Nacontroles voor donoren.

Daarnaast natuurlijk alles wat niet onder de dekking van de basisverzekering valt. Hierbij kan gedacht worden aan een bril, lenzen of bijvoorbeeld tandartskosten. Al deze kosten komen voor eigen rekening, behalve als deze onder de dekking vallen van een of andere aanvullende verzekering.

Moet de zorgverzekeraar mij informatie geven over de invloed van een behandeling op mijn eigen risico?

Ja, de zorgverzekeraar is verplicht om een verzekerde hierover duidelijkheid te geven op het moment dat een behandeling invloed heeft op zijn eigen risico. De verzekeraar hoeft niet het precieze bedrag te kunnen aangeven, maar wel bij benadering.

Aangezien het eigen risico voor 2015 wederom verhoogt is (van minimaal 375 euro tot maximaal 875 euro), zal het steeds frequenter voorkomen dat een bezoekje aan een zorgverlener invloed heeft op het eigen risico. In al deze gevallen moet de zorgverzekeraar ongeveer kunnen vertellen hoe duur een dergelijk bezoek naar alle waarschijnlijkheid is. Dit geeft de ‘patiënt’ de mogelijkheid om te beslissing hoe hij hier mee wil omgaan.

Conclusie

Ben je gezond van lijf en leden en beschik je daarnaast nog over een klein beetje spaargeld, dan loont het zeker de moeite om een hoger vrijwillig eigen risico te overwegen. Wanneer je met het eigen risico ‘speelt’ in bijvoorbeeld de zorgvergelijker van Checko, dan zal je zien dat de zorgpremie een stuk lager wordt bij een hoger eigen risico. Dit alles is natuurlijk sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie en je wensen.