Kan student geld verdienen aan de zorgverzekering?

Geplaatst op donderdag 4 december 2014
Geldverdienen zorgverzekering

Kunnen studenten geld verdienen aan de zorgverzekering? Het antwoord daarop is ja. Studenten, zeker degenen zonder een goed betaalde bijbaan, vallen normaal gesproken in de laagste inkomensgroepen. Doordat studenten in deze laagste inkomensgroepen vallen, hebben ze recht op zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag kan wel 78 euro per maand bedragen. Ga je uit van de goedkoopste zorgverzekeringen, waarbij je ook nog eens een maximaal vrijwillig eigen risico neemt, dan wordt het genoemde bedrag van 78 euro wat lager. In het geval van studenten spreken we meestal over jonge gezonde mensen die nog weinig mankeren waardoor deze gemakkelijker het risico kunnen nemen om een dergelijke verzekering af te sluiten. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om je eigen risico in termijnen te betalen wanneer dat nodig mocht blijken te zijn.

Budgetpolissen

De laatste ontwikkeling op het gebied van polissen is de zeer goedkope budgetpolis. Veel verzekeraars, nog niet alle, hebben een dergelijke polis in hun pakket zitten. Zorgverzekeraar Studenten Goed Verzekerd, biedt een studentenpolis aan voor 60,12 euro per maand (maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro). Dit houdt voor een student in dat ze op jaarbasis ruim 214 euro kunnen verdienen door deze polis af te sluiten en zorgtoeslag aan te vragen.

Zorgverzekeraar Studenten Goed Verzekerd is een label dat valt onder de grote verzekeraar Achmea. Achmea is niet uniek in dit concept want veel andere zorgverzekeraars, zoals bijvoorbeeld Ditzo en Zekur bieden ook dergelijke budgetpolissen aan.

Zorgtoeslag

Volgens minister Schippers van Volksgezondheid is de zorgtoeslag bedoeld als tegemoetkoming in de zorgkosten voor dat specifieke zorg jaar. De hierboven omschreven situatie is niet nieuw want ook voorgaande jaren was een dergelijke constructie, waarbij je geld kon verdienen aan je zorgverzekering mogelijk. De zorgtoeslag is zoals eerder aangeven bedoeld als compensatie voor de premie die ook de laagste inkomensgroepen moeten betalen voor de basis zorgverzekering. Deze basis zorgverzekering is voor iedere Nederlander verplicht. Omdat de premies toch een behoorlijke hap uit je maandelijkse budget kunnen nemen, heeft de overheid besloten dat er een compensatie moet komen voor deze verplichte verzekering voor de mensen die het toch al niet gemakkelijk hebben qua inkomen. De bedoeling is dus wel dat deze mensen de toeslag gebruiken voor de premie of voor aanspraken op het eigen risico. Dit eigen risico is bij wet vastgesteld en geldt voor iedereen, dus ook de laagste inkomensgroepen.

Jongeren en hoger opgeleiden

Doordat jongeren en hogere opgeleiden vaak een lagere zorgbehoefte hebben, met andere woorden ze komen minder vaak bij een zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis, fysiotherapeut, etc.) dan ouderen of lager opgeleiden, kiest deze groep relatief vaak voor een hoger eigen risico. Naast het verplichte eigen risico van 375 euro in 2015, heeft men namelijk de keuze dit eigen risico flink te verhogen met 500 euro tot een maximaal totaal eigen risico van 875 euro per jaar.

Risico’s

Wanneer mensen met een laag inkomen gaan voor het maximale eigen risico en dan toch veel zorg nodig hebben waarop het eigen risico van op toepassing is, dan kunnen deze mensen alsnog in financiële problemen komen, ondanks de zorgtoeslag die ze ontvangen. Gelukkig hebben veel zorgverzekeraars deze situatie dan ook onderkend en bieden ze gespreide betaling van het eigen risico aan. Deze gespreide betaling zorgt ervoor dat men niet in één keer een groot bedrag moet betalen.

Kijk op Checko voor de zorgverzekering die het beste bij je past.