Is je auto verzekerd bij extreme wateroverlast?

Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016
Beste Autoverzekering

Extreme wateroverlast door hevige regenval; volgens het KNMI krijgen we er in de toekomst steeds vaker mee te maken. Dit wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Hevige regenval kan schade aan je woning veroorzaken, maar ook aan je auto. Je kunt bijvoorbeeld kortsluiting en motorschade oplopen, en als het water in je interieur terecht komt kan daar ook schade ontstaan, aan bijvoorbeeld de bekleding in je auto.

In hoeverre wordt waterschade aan je auto gedekt door je autoverzekering? Welke verzekering moet je daarvoor afsluiten en welke bijzondere voorwaarden gelden er? De regelingen bij verzekeraars verschillen van polis tot polis en we kunnen hier dus niet gemakkelijk een eenduidig antwoord op geven. We geven je echter wel wat algemene informatie over dit ontwerp.

Geen schadedekking bij WA-verzekering

Veel bezitters van een oudere auto hebben alleen een WA-verzekering afgesloten voor hun auto. Een WA-verzekering dekt schade aan de auto van de andere partij bij een tweezijdig ongeval. Schade aan je eigen auto wordt door een WA-verzekering nooit gedekt. Ook bij waterschade kunnen we dus hier kort over zijn: in geen enkel geval wordt waterschade door een WA-verzekering gedekt. Veel meer kunnen we hier niet over zeggen; wil je aanspraak maken op schadedekking in het geval van waterschade, dan dien je een uitgebreidere en dus ook duurdere polis af te sluiten.

Dekking bij een beperkt of volledig casco autoverzekering

Heb je een beperkt casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering afgesloten, ook dan is het niet zonder meer vanzelfsprekend dat waterschade door extreme regenval vergoed wordt. Onder welke voorwaarden er sprake is van vergoeding verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Het is dan ook raadzaam om goed naar de polisvoorwaarden te kijken als je een autoverzekering afsluit.

Sommige aanvullende voorwaarden bij sommige verzekeraars stellen bijvoorbeeld dat als je schade hebt door een overstroming, dat deze overstroming dan veroorzaakt moet zijn door een dijkdoorbraak of het overlopen van een dijk.

Ook moet waterschade door natuurgeweld zijn veroorzaakt. Dit lijkt een eenvoudig begrip, maar dat is het niet altijd. Zo valt een gesprongen waterleiding niet onder natuurgeweld. Als je dan geen vergoeding krijgt, kan je proberen de schade te verhalen op een derde partij, bijvoorbeeld het waterleidingsbedrijf. Het helpt dan als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten bij je autoverzekering.

Het kan ook zijn dat de regenputten overstromen en schade veroorzaken aan je auto. In dat geval heb je kans dat je verzekeraar de gemeente aansprakelijk stelt, voor achterstallig onderhoud aan je riolering.

Zo zijn er nog wel meer bijzondere voorwaarden te bedenken, die van verzekeraar tot verzekeraar en van polis tot polis verschillen. Met de grotere kans op wateroverlast die we tegenwoordig in Nederland hebben, is het daarom zeker raadzaam om goed naar de voorwaarden te kijken voor je een polis voor een autoverzekering afsluit.

Nog een tip

We geven je nog een laatste tip: maak foto’s van de schade. Als je auto waterschade heeft opgelopen, verplaats hem dan naar een droge plek om verdere schade te voorkomen. Maar maak voordat je dit doet eerst foto’s van de opgelopen schade. Duidelijke foto’s geven je een grotere kans op uitbetaling door je verzekeraar. Verplaats dan je auto, pak je polisnummer erbij en bel direct je verzekeringmaatschappij.

Wil je gemakkelijk tarieven en voorwaarden van autoverzekeringen vergelijken? Gebruik dan de handige gratis vergelijkingstool van Checko. En vergeet niet om ook aandacht te schenken aan de voorwaarden voor waterschadedekking, want dat gaat in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden.