Luxe kosten zorgverzekering uit basispakket?

Geplaatst op vrijdag 17 oktober 2014
Zorgverzekering vergelijken

Een onderzoek, uitgevoerd door NIVEL, heeft naar voren gebracht dat de meeste verzekerden het prima vinden als de meest luxe kosten zorgverzekering, die door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket worden vergoed, uit dit basispakket worden geschrapt. Waar moet men dan bijvoorbeeld aan denken als men het heeft over luxe kosten in het basispakket van de zorgverzekering? Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Stoppen met roken;
  • Dieetadvies.

Deze vergoedingen worden als luxe beschouwd en niet één op één gerelateerd aan het ziek zijn, maar meer aan het voorkomen ervan. Het is de eigen keuze van de betreffende persoon om te gaan roken of overmatig te gaan eten. Hier hoeven anderen niet via de basisverzekering aan bij te dragen is dan veelal de mening. Het betreffende onderzoek werd uitgevoerd om na te gaan wat nu door de consument als belangrijk wordt bevonden en wat niet in relatie tot de dekking van het basispakket.

Niet bezuinigingen op basisverzekering

Daarnaast kwam uit hetzelfde onderzoek naar voren dat verzekerden het ingrijpen in het basispakket van de zorgverzekering geen goede en acceptabele manier vinden om bezuinigingen door te voeren. De verzekerden vinden de maatregelen die zich richten op het verbeteren van de zorgorganisatie, waarop bezuinigd kan worden, wel acceptabel. Verder is volgens de verzekerden de grens wel zo’n beetje bereikt als het gaat om het verhogen van de premie en de eigen bijdragen.

Volgens de richtlijnen van de overheid, zou de premie van de ziektekostenverzekering met ongeveer 10 euro per maand moeten worden verhoogd. Het laatste woord hierover ligt echter bij de verzekeraars zelf, maar hoe deze hiermee omgaan is ten tijde van dit artikel nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de zorgverzekeraars de premie voor 2015 op het niveau van 2014 willen houden. Maar pas rond half november zal duidelijk zijn hoe de verzekeraars met de richtlijnen van de overheid zijn omgegaan.

Vergoeding luxe kosten zorgverzekering vanuit de basisverzekering?

Het versoberen van het basispakket als methode om te bezuinigen wordt door verzekerden niet als goede optie gezien. Echter men is wel van mening dat luxe ziektekosten, zoals bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken of dieetadvies, uit de basisverzekering geschrapt kunnen worden. Dit komt omdat deze vergoedingen gebaseerd zijn op keuzes van individuen die in het verleden gemaakt zijn. De algemene consensus hierover is dat niet iedereen voor deze kosten hoeft op te draaien.

De solidariteit onder verzekerden is vrij hoog, maar houdt vrij snel op als het gaat om persoonlijke keuzes die door het individu zijn genomen en waardoor nu een beroep op de basisverzekering moet worden gedaan. Daarnaast komt het uit het onderzoek ook naar voren dat mensen met een wat zwakkere gezondheid graag het basispakket wat uitgebreider zouden willen zien.

Zorgverzekering basispakket 2015

Zoals elk jaar wordt het basispakket ook dit jaar weer aangepast. De overheid bekijkt elk jaar weer de ‘huidige’ dekking en voert dan een aantal wijzigingen door om de dekking van het basispakket up to date te houden en ervoor te zorgen dat maatschappelijke eisen en wensen hierin worden meegenomen. Voor het jaar 2015 staat er wel het één en ander op stapel. Neem bijvoorbeeld de overheveling vanuit de AWBZ en het toevoegen van een aantal nieuwe geneesmiddelen en medische behandelingen.