Nieuwe premies zorgverzekering 2015 laten lang op zich wachten

Geplaatst op woensdag 12 november 2014
Alle zorgverzekeraars op een rijtje

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn de zorgverzekeraars dit jaar erg laat met het bekend maken van de nieuwe zorgverzekeringpremies (premies zorgverzekering) voor het jaar 2015. De komende dagen zullen veel zorgverzekeraars met hun premies moeten komen. Niet alle zorgverzekeraars hebben natuurlijk zo lang gewacht, DSW heeft in september al de nieuwe zorgpremies bekend gemaakt.

Eén van de redenen dat de premies zo laat zijn dit jaar, is dat de zorgverzekeraars, meer dan andere jaren, op elkaar wachten vanwege de wijzigingen in de AWBZ. Door deze wijzigingen hebben de zorgverzekeraars meer tijd nodig gehad om de premies voor het aankomend zorg jaar 2015 vast te stellen.

AWBZ aanpassingen

Patiënten die hulp nodig hebben vanuit de AWBZ krijgen vanaf volgend jaar met een andere wet te maken. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt, kan deze vallen onder een van de volgende wetten:

  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet langdurige zorg;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning.

Wanneer je als patiënt op dit moment beschikt over een AWBZ-indicatie, dan kom je naar alle waarschijnlijkheid onder een soort van overgangsregeling te vallen. De zorgverzekeraars, welke dus verplicht zijn rekening te houden met de wijzigingen betreffende de AWBZ, moeten deze wijzigingen ook gaan meenemen in de premieberekening voor 2015. Dit komt omdat de zorgverzekeraars in 2015, een gedeelte van de zorg moet gaan betalen/vergoeden, welke gerelateerd is aan de volksverzekering voor de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Zorgverzekeraars en de concurrentiefactor

Een andere reden waarom de premies zo laat bekend zijn, heeft te maken met de concurrentie tussen de zorgverzekeraars. Naast de concurrentie en de wijzigingen gerelateerd aan de AWBZ, is er nog een derde vertragende factor. Deze derde factor behelst de zorgovereenkomsten welke met zorgaanbieders moeten worden afgesloten.

Daarnaast zijn er, volgens Achmea, nog zeer recentelijk een aantal geneesmiddelen, door minister Edith Schippers, aan de dekking van de basisverzekering toegevoegd. Hier moeten de zorgverzekeraars weer rekening mee houden met betrekking tot het berekenen van hun premies.

Echter, volgens DSW, hoeven de verschillende zorgverzekeraars de premie niet opnieuw te berekenen, want de informatie die de verzekeraars hiervoor nodig hebben, komt voornamelijk uit de Miljoenennota, welke al in September werd bekendgemaakt.

Stijging of daling van de zorgpremie?

Volgens de Consumentenbond is er geen dringende reden of noodzaak, welke een stijging van de premies rechtvaardigt. In veel gevallen zou het zelfs zo moeten zijn dat de premies lager uitvallen. Deze uitspraak wordt door de Consumentenbond onderbouwt door de mega winsten (miljarden) die de zorgverzekeraars in 2013 hebben geboekt.

De zorgpremies moeten bij wet uiterlijk 19 november bekend zijn gemaakt. Dus in de komende dagen zal er snel veel duidelijk worden over de richting waar de meeste premies zich in gaan bewegen. Het is nu nog een beetje koffiedik kijken omdat er een verzekeraar is welke zijn premies niet heeft laten stijgen en verzekeraar VGZ, welke al wel met een aanzienlijke prijsstijging voor de dag kwam.

Wanneer alle premies bekend zijn, kan het grote vergelijken voor de consument beginnen. Niet alleen zal er vergeleken moeten gaan worden op premie, maar ook op dekking en bijvoorbeeld de keuzevrijheid. Vergeet niet de service die verzekeraars bieden in het vergelijken mee te nemen.