Onbekend met eigen uitvaartverzekering

Geplaatst op zondag 13 december 2015

Uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien Nederlanders een uitvaartverzekering heeft afgesloten. De meeste mensen zijn zich bewust van het nut van een uitvaartverzekering. Mensen willen hun nabestaanden niet met de kosten van hun uitvaart opzadelen, zij willen dat dit goed geregeld is.

Onderzoek laat zien dat wie geen uitvaartverzekering afsluit, hier bewust voor kiest. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die over voldoende kapitaal bezitten om hun uitvaart van te kunnen bekostigen. Dit kan natuurlijk ook wel, mits je er voor zorgt dat je nabestaanden toegang hebben tot dit geld.

Een uitvaartverzekering is niet zo enorm duur. Het is niet aan te raden om geen uitvaartverzekering te nemen om een aantal euro in de maand te besparen, terwijl je niet over voldoende geld beschikt om je uitvaart van te bekostigen. De meeste mensen weten dit ook wel en kiezen dus voor een uitvaartverzekering.

Wat minder mensen weten, is dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende soorten uitvaartverzekering. Het eerder genoemde onderzoek laat zien dat veel mensen wel weten dat ze een uitvaartverzekering hebben, maar dat ze niet weten wat voor verzekering dit dan is, en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Het komt dan ook nog wel eens voor dat de nabestaanden erachter komen dat de verzekering van de overledene niet toereikend blijkt om alle kosten te dekken, en dat er dus bijbetaald moet worden. Daarom verdient het aanbeveling om goed na te gaan of je voldoende verzekerd bent. Wij vertellen je het een en ander over waar je op moet letten bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Verschillende typen uitvaartverzekeringen

Het is verstandig om na te gaan welke verzekeringsvorm bij je past. Heb je al een verzekering, bekijk dan of de dekking voldoende is en of het type verzekering aansluit bij je wensen met betrekking tot de uitvaart. Elk type verzekering heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, waarvan wij enkele belangrijke zullen aanstippen.

Bij de naturaverzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar worden enkele diensten verstrekt die verzorgd worden door vaststaande partijen. Het gaat hier om zaken als het werk van de uitvaartverzorger, de kist, rouwbrieven en één of meerdere auto’s. Het voordeel is dat het werken met vaste diensten uitgevoerd door een vaststaande partij de nabestaanden een hoop regelwerk bespaart. Het belangrijkste nadeel is dat voor extra wensen al snel moet worden bijbetaald, het standaardpakket is meestal niet zo uitgebreid. Wil je bijvoorbeeld een luxere kist, meer volgauto’s of broodjes uitdelen na de plechtigheid, dan zal dit in de regel niet onder het pakket vallen. Ook een plek op een begraafplaats en de grafsteen worden niet gedekt door een naturaverzekering.

De andere vorm van uitvaartverzekering die na de naturaverzekering het meest voorkomt is de kapitaalverzekering. Er wordt dan na het overlijden een bedrag uitgekeerd van waaruit de uitvaart betaald kan worden. Men kan het zo uitgebreid maken als men zelf wil, door de hoogte van het verzekerd bedrag aan te passen. De nabestaanden hebben hier meer vrijheid om de uitvaart zelf in te vullen. Ze kunnen zelf een uitvaartondernemer kiezen en de uitvaart zo invullen als de overledene gewenst had, of zoals ze zelf passend vinden. Het is zelfs niet verplicht om het uitgekeerde bedrag helemaal aan de uitvaart te besteden.

Het kan bij een kapitaalverzekering wel voorkomen dat het verzekerde bedrag te laag blijkt en er bijbetaald moet worden. Dit is vaak het geval bij niet-geïndexeerde verzekeringen die lange tijd geleden zijn afgesloten. Kies je voor een geïndexeerde verzekering, dan wordt het verzekerde bedrag aangepast aan de hand van een index, gebaseerd op de kosten van de gemiddelde uitvaart.

Wie wil profiteren van de voordelen van beide hiervoor genoemde uitvaartverzekeringen kan kiezen voor de combinatieverzekering. Deze verzekeringsvorm wordt steeds populairder. Je krijgt dan een standaardpakket zoals gebruikelijk is bij een naturaverzekering, maar je nabestaanden krijgen ook een geldbedrag uitgekeerd. Hiervan kunnen extra voorzieningen worden betaald. Denk hierbij aan extra bloemen, een luxe kist of een maaltijd na de plechtigheid.

De natura sommenverzekering, ten slotte, is een variant op de kapitaalverzekering. Hierbij moeten de kosten in eerste instantie worden voorgeschoten door de nabestaanden, en krijgen zij die later terug. Het verschil is dat het hele bedrag moet worden besteed aan de uitvaart, waar dit bij de kapitaalverzekering niet zo is. Kosten worden pas vergoed als ze aantoonbaar aan de uitvaart besteed zijn. Ook hier kan het verzekerde bedrag te laag blijken, dit komt vooral voor bij niet-geïndexeerde verzekeringen.

Ben jij goed verzekerd? Vergelijken is de moeite waard!

Dit is een beknopt overzicht van de verschillende typen uitvaartverzekering, en geeft in globale lijnen een beetje aan waar je zoal op moet letten. We willen daarnaast benadrukken dat er grote verschillen zijn in de premiehoogte die door verzekeraars wordt gerekend. Het is verstandig om, als je dit nog niet gedaan hebt, naar je eigen polis te kijken en deze te vergelijken met andere polissen met behulp van Checko. Wellicht kom je erachter dat de dekking niet voldoende is, zodat je nabestaanden misschien moeten bijbetalen als je hier niets aan doet. Het kan echter ook zijn dat je te veel betaalt voor wat je uiteindelijk krijgt en dat je beter kunt overstappen.

Checko helpt je de juiste keuze te maken, ook voor je uitvaartverzekering. Voorkom te veel betalen en voorkom nare verrassingen voor je nabestaanden, door gebruik te maken van de dienstverlening van Checko!