Ontwikkelingen op gemeentelijk niveau – zorgverzekering 2015

Geplaatst op donderdag 11 december 2014
Gemeentelijke regeling zorgverzekering

Doordat gemeenten per 2015 een grotere rol en meer verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld op het gebied van zorg, worden er door deze gemeente ook eigen alternatieven ontwikkeld. Hieronder vind je een tweetal ontwikkelingen op gebied van de gemeentelijke zorg , geïnitieerd door de gemeenten Hengelo en Weert.

Gemeente Hengelo – Collectieve zorgverzekering lage inkomens

Een van de taken die de gemeenten gaan krijgen vanaf 1 januari 2015, is het ondersteunen van inwoners welke te maken hebben met hoge zorgkosten. De gemeente Hengelo heeft zichzelf de vraag gesteld hoe deze taak het beste kon worden opgepakt en daar kwam als antwoord uit collectiviteit. Door deel te nemen aan collectieve zorgverzekeringen profiteren mensen met een inkomen uit de laagste categorieën van veel (extra) vergoedingen tegen een premie die een stuk aantrekkelijker en dragelijker is. De gemeente heeft hiervoor zorgverzekeraar Menzis in de hand genomen. De gemeente gaat haar inwoners binnenkort een brief sturen waarin de collectiviteit wordt uitgelegd en de mogelijkheid om een aanvullende verzekering te nemen bij Menzis, tegen gereduceerd tarief. Let op, het gaat dus niet om alle inwoners van Hengelo, maar alleen degene die hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast krijgt deze groep mensen niet de keuze uit een groot aantal aanvullende verzekeringen, maar gaat het hier om de Menzis collectieve zorgverzekering aanvullend pakket 3. Dit pakket heet voluit ‘Extra Verzorgd pakket 3’.

Behalve de lagere (voordelige) premie, heeft deze zorgverzekering nog een aantal extra voordelen:

  • Menzis vergoed ook het verplichte eigen risico van 375 euro voor 2015;
  • Menzis vergoed alle noodzakelijke medische kosten en eigen bijdrage huishoudelijk hulp.

Doordat Menzis ook de eigen bijdrage huishoudelijke hulp vergoed, kan de gemeente (sociale zaken) stoppen met verlenen van bijzondere bijstand hiervoor. Er is hier dus spraken van een win win situatie voor zowel de verzekerde als de gemeente.

Deze aanbieding valt onder het WMO-plan van de gemeente Hengelo. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning welke geldt voor iedereen ongeacht inkomen, vermogen of leeftijd. De gedachten achter deze wet is dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Deze collectieve zorgaanbieding via Menzis valt dus onder de doelstellingen van deze wet.

Gemeente Weert – Collectieve verzekering chronisch zieken en gehandicapten

Doordat de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten wordt afgeschaft, zag de gemeente Weert zich genoodzaakt om een collectieve zorgverzekering voor chronische zieken en gehandicapten te introduceren.

De gemeente Weert heeft gekozen voor zorgverzekeraar CZ welke een aanvullende zorgverzekering aanbiedt aan deze specifieke groep. Deze collectieve verzekering, specifiek voor de minima, wordt hierdoor uitgebreid met een speciaal daarvoor ontwikkelde aanvullende zorgverzekering genaamd ‘Gemeente Extra Uitgebreid’. De verzekering is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk. Alleen mensen die zicht in de laagste inkomensgroepen bevinden vanwege hun chronische ziekte en/of handicap mogen hiervan gebruik maken. Alleen chronisch ziek of gehandicapt zijn is dus niet genoeg. Voor de collectieve minima zorgverzekering, geldt dat het inkomen niet meer mag bedragen dan 130% van het sociaal minimum. Het aanvullende pakket is daarentegen specifiek afgestemd op de chronisch zieken en gehandicapten. Waarom heeft deze groep een speciale aanvullende verzekering nodig? De reden hiervoor is vrij simpel …. Deze groep heeft gewoonweg vaak veel extra en bijzondere ziektekosten. De dekking van deze aanvullende zorgverzekering (‘Gemeente Extra Uitgebreid’) is hier dan ook op aangepast.

Gemeenten krijgen via de Wtcg en CER een budget wat ze moeten gebruiken om mensen te ondersteunen. De gemeente Weert heeft gekozen omdat dus op deze manier te gaan doen (samenwerken met CZ). De normale uitgebreide zorgverzekering ‘Gemeente Extra’ is door de gemeente Weert verder uitgebreid qua dekking naar een aanvullende zorgverzekering met de naam ‘Gemeente Extra Uitgebreid’. Omdat een uitgebreidere dekking een hogere premie met zich meebrengt, gebruikt de gemeente Weert het budget vanuit Wtcg en CER om dit te compenseren en deze aanvullende zorgverzekering toegankelijk te houden voor chronisch zieken en gehandicapten.

Kijk op de vergelijk, bespaar en beheer website Checko voor zorgvergelijkers en nog meer informatie over het product zorgverzekering.

Gemeentelijke regeling zorgverzekering