Overstappen zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten

Geplaatst op donderdag 20 november 2014
Chronisch ziek en gehandicapt

En van de politieke gedachten achter de basis zorgverzekering was dat overstappen van de ene basis zorgverzekering (overstappen zorgverzekering) naar de andere voor iedereen mogelijk zou moeten zijn, ongeacht of je jong, oud, ziek, gezond of wat dan ook bent. Dít principe zou moeten worden gegarandeerd door het acceptatiebeginsel, waardoor zorgverzekeraars de verplichting hebben om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk te zijn en is het voor sommige groepen toch net wat lastiger om over te stappen van zorgverzekering dan wordt gesuggereerd. Dit wordt nog eens versterkt doordat een aantal specifieke AWBZ-taken worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringwet. De vraag die nu echt gesteld moet gaan worden is: Werkt de acceptatieverplichting voor de basisverzekering nog in de praktijk?

Langdurig zieken en gehandicapten

Langdurig (chronisch) zieken en gehandicapten hebben relatief vaak veel zorg, hulpmiddelen en voorzieningen nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan katheters, speciale pleisters, speciale doorligbedden etc. Deze spullen worden vaak geleverd door gespecialiseerde bedrijven en zorginstellingen. Echter, hieraan ten grondslag ligt een zorgovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de zorginstelling die de spullen levert. Wanneer deze overeenkomst er is, dan kan de verzekerde aanspraak maken op volledige of een zo hoog mogelijk vergoeding van de zorgverzekeraar.

Hiermee hebben we meteen het eerste probleem te pakken. Wanneer je als chronische zieke zou overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan krijg je dus vaak ook te maken met andere zorgcontracten tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat het doorligbed teruggestuurd moet worden en wordt vervangen door een ander exemplaar. Vaak zijn mensen vertrouwd met de spullen die ze geleverd hebben gekregen en zitten ze niet te wachten op nieuwe spullen. Dit levert voor de patiënt naast stress en frustratie vaak ook een hoop onduidelijkheid, onzekerheid en ongemak op.

Deze situatie leidt er vaak toe dat deze groep mensen, die het vaak financieel toch al niet zo breed hebben, toch bij dezelfde zorgverzekeraar blijven, ondanks dat ze ergens anders misschien wel een paar tientjes per maand goedkoper uit zouden kunnen zijn. Overstappen is dus wel mogelijk, maar eist van deze groep een meer dan gemiddelde analyse van de gecontacteerde zorgaanbieders per zorgverzekeraar. Dit is natuurlijk voor veel mensen niet doenlijk en erg frustrerend.

Overstappen voor deze groep is mogelijk maar niet gemakkelijk. Het kost extra inspanning om alles goed uit te zoeken.

Persoonsgebonden Budget (PGB) verzekerde

Doordat een aantal zaken, die momenteel onderdeel zijn van de AWBZ, per 1 januari 2015 komen te vallen onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt het ‘zorgverzekering overstap onderwerp’ erg ingewikkeld. Heb je een PGB welke valt onder de Zvw, dan is het niet mogelijk om dit PGB budget automatisch mee te nemen naar een nieuwe zorgverzekeraar, mits je natuurlijk wilt overstappen. Wanneer je wilt overstappen, dan moet het PGB opnieuw aangevraagd worden. Dit kan onder andere het volgende betekenen:

  • Nieuw budgetplan;
  • Nieuwe zorgcontracten;
  • Nieuwe indicatie;
  • Wel of geen akkoord m.b.t. nieuw PGB budget.

Veel mensen met een PGB passen voor de risico’s die het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar met zich meebrengt. Overstappen kan wel, maar is wel erg lastig … en in sommige gevallen misschien wel bijna onmogelijk.