Twee vergoedingen uit basisverzekering

Geplaatst op zondag 22 november 2015

De overheid legt wettelijk vast welke zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Bij elke basisverzekering, bij welke maatschappij je deze ook afsluit, worden deze zorghandelingen vergoed. Wel kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen als je zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met je zorgverlener. Dit kan vooral voorkomen als je een zogenoemde budgetpolis af hebt gesloten. Elders op Checko kan je hierover meer lezen.

Welke zorg gedekt wordt door de basisverzekering is doorlopend aan verandering onderhevig. Er komen nieuwe behandelmethodes op de markt die vergoed moeten worden, maar het kan ook zijn dat behandelmethodes voortaan niet meer worden vergoed, ook al werden deze eerder wel vergoed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de effectiviteit van een bepaalde behandeling onvoldoende bewezen wordt door wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat het onderzoek aantoont dat een bepaalde behandeling niet effectief is, of er is tot nu toe niet bewezen dat de behandeling wél effectief is. Totdat er nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat de behandeling toch effectief is, wordt die behandeling uit het basispakket gehaald.

Een dergelijke wijzing kan plaatsvinden aan het begin van het jaar, maar ook midden in het jaar. Per 1 oktober 2015 heeft er weer zo’n wijziging plaatsgevonden. Het betreft hier twee zaken die niet meer vergoed worden: het afsluiten van het linker hartoor bij mensen met een hartritmestoornis, en antibacteriële verbandkleding voor mensen met constitutioneel eczeem.

Het afsluiten van het linker hartoor

Van alle hartritmestoornissen komt atriumfibrilleren het meest voor. Het bloed stroomt dan op bepaalde plekken te traag, waardoor er bij deze patiënten bloedstolsels in het linker atrium kunnen ontstaan. Deze bloedstolsels kunnen een beroerte tot gevolg hebben. Daarom moeten deze patiënten hun hele leven bloedverdunners slikken.

Met het sluiten van het linker hartoor door een medische ingreep zou het slikken van bloedverdunners niet meer nodig zijn, vandaar dat deze behandeling werd toegepast. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter niet dat het afsluiten van het linker hartoor tot minder beroertes leidt. De behandeling is tevens niet zonder risico; bij zo’n 4 procent van de mensen treden er complicaties op. Daarnaast moet een patiënt na het afsluiten van het linker hartoor levenslang aspirine innemen. De effecten hiervan op de gezondheid zijn onvoldoende bekend.

Het Zorginstituut Nederland heeft daarom besloten deze behandeling niet meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Enkele geraadpleegde partijen, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Hart- en Vaatgroep, zijn het hier mee eens. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) merkt echter op dat deze behandeling in sommige gevallen toch nuttig kan zijn, namelijk als de patiënt als het ware met de rug tegen de muur staat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de patiënt een contra-indicatie heeft voor het slikken van bloedverdunners. Volgens het Zorginstituut kan de behandeling in die gevallen in academische ziekenhuizen wel als experimentele behandeling worden verricht.

Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem

De tweede wijziging in de basisverzekering die per 1 oktober 2015 is ingegaan is dat antibacteriële verbandkleding niet meer wordt vergoed. Deze kleding werd gebruikt om jeuk en pijn tegen te gaan bij mensen met constitutioneel eczeem. Er zijn echter nauwelijks wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van verbandkleding met antibacteriële toevoeging. Daarom wordt deze kleding niet langer vergoed.

Het kan nog zijn dat deze kleding voorwaardelijk wordt toegelaten tot het basispakket. Tijdens die periode moet er dan wel gewerkt worden aan het verzamelen van bewijs voor de effectiviteit van deze kleding. Mocht dit bewijs daadwerkelijk gevonden worden, dan kan definitieve toelating volgen.

Vergelijk zorgverzekeringen met Checko

De zorg die vergoed wordt door de basisverzekering is bij elke basisverzekering gelijk. Toch bestaan er grote verschillen tussen zorgverzekeringen, bijvoorbeeld in de hoogte van de premie, de eventuele eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg en de inhoud van de aanvullende pakketten en tandartspakketten. Wil jij voor 2016 ook de zorgverzekering vinden die bij je past, zonder dat je teveel betaalt? Vergelijk dan de zorgverzekeringen met behulp van Checko en sluit de verzekering van je keuze direct af via onze site. Checko helpt je om ook in 2016 goed verzekerd te zijn.