Uitvaartverzekering Senioren

Geplaatst op donderdag 28 januari 2016
Uitvaartverzekeringen vergelijken

Het is niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar iedereen komt een keer te overlijden. Het is verstandig om hier zo nu en dan even bij stil te staan, en een uitvaartverzekering af te sluiten als u die nog niet heeft. Want een uitvaartverzekering is er om de kosten van uw uitvaart te vergoeden, zodat uw nabestaanden niet met deze kosten worden opgescheept. Een uitvaart kost gemiddeld tussen de 7.000 en 10.000 euro, dat zijn bedragen die uzelf of nabestaanden niet altijd voor handen hebben.

In het geval van senioren kan er soms nog een extra moeilijkheid optreden: niet alle verzekeraars willen senioren verzekeren. Het ligt immers voor de hand dat zij eerder zullen overlijden dan bijvoorbeeld een twintiger. Ook zijn er verzekeraars waar mensen van boven de 65 al niet meer terecht kunnen.

Senioren betalen hogere premie vanwege leeftijd

Wie als senior tot nu toe nog geen uitvaartverzekering had en er toch een wil afsluiten, zal in de eerste plaats moeten zoeken naar een verzekeraar die gezien de leeftijd van de senior bereid is een verzekering af te sluiten. Indien dat lukt, moet u er rekening mee houden dat de premie hoger zal uitvallen dan als u de uitvaartverzekering al op een jongere leeftijd had afgesloten. U zult immers begrijpen dat de verzekeraar een grotere kans maakt op vroegtijdig uitkeren.

De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering is bij elke verzekerde anders. De premiehoogte hang af van zaken als de gewenste dekking, het verzekerde bedrag, uw geslacht, uw gezondheid en zoals gezegd uw leeftijd. Wie op een seniorenleeftijd een uitvaartverzekering wil afsluiten, zal in veel gevallen te maken krijgen met vragen over de gezondheid. Hoe gezonder u bent, des te lager de premie zal uitvallen. Zo kan het bijvoorbeeld aanzienlijk schelen of u wel of niet rookt.

Hoe uw uitvaart te bekostigen als u boven de zeventig bent?

Ook is het van belang te weten met welk percentage de uitvaartverzekering jaarlijks wordt geïndexeerd, omdat met het verstrijken der jaren een uitvaart altijd duurder zal uitvallen dan in het jaar dat u de uitvaartverzekering afsluit. Het is daarom van belang dat de uitvaartverzekeraar elk jaar een inflatiecorrectie (indexering) toepast.

Wie boven de zeventig jaar is kan in veel gevallen niet meer in aanmerking komen voor een uitvaartverzekering. Om toch nog een bedrag achter de hand te kunnen hebben als u komt te overlijden, is een uitvaartdeposito een oplossing om alsnog de kosten van uw uitvaart te kunnen dekken. Een uitvaartdeposito is in feite een spaarrekening voor uw begrafenis of crematie. Op dit deposito stort u eenmalig of periodiek een bedrag, waarover u rente ontvangt. Na uw overlijden wordt het gespaarde bedrag van het deposito uitgekeerd. Indien er geld zou overblijven na de uitvaart, dan kan het bedrag worden gestort in een depositofonds op naam van uw partner, kinderen of een andere begunstigde.

Checko.nl: een makkelijke manier om de aanbieders te vergelijken

Op Checko.nl kunt u op overzichtelijke wijze de diverse uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken. In een handig overzicht treft u zaken als de maandpremie, het totaal uit te keren bedrag en het cijfer van klantwaardering. Een ideale manier om kort en bondig de aanbieders met elkaar te vergelijken, zodat u niet al hun afzonderlijke sites hoeft te raadplegen.