Verwachte veranderingen zorgverzekering 2015

Geplaatst op dinsdag 29 juli 2014
Zorgverzekering vergelijken

2014 gaat al zijn tweede helft in, wat betekent dat de zorgverzekeraars zich langzaam gaan opmaken voor een nieuwe overstapronde. Vaak zal je halverwege november de eerste voorstellen van je huidige zorgverzekeraar krijgen met betrekking tot de nieuwe dekkingen en premies. Veel zal er weer gaan veranderen in 2015 met betrekking tot het eigen risico, de basisverzekering en alle mogelijke aanvullende pakketten. Dit heeft natuurlijk ook zijn impact op de zorgpremies die je moet gaan betalen.

Om het geheugen op te frissen, volgen hieronder nogmaals de belangrijkste veranderingen van de zorgverzekering in 2014:

De belangrijkste veranderingen van de zorgverzekering in 2014

• Verplicht eigen risico van 360 euro;
• Verlaging van de zorgtoeslag;
• Vervallen eigen bijdrage psychologische hulp;
• Diana 35-pil uit basispakket;
• Vergoeding uit de basisverzekering voor bepaalde patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose of een ernstige vorm van de ziekte van Crohn;
• Veranderingen met betrekking tot het persoonsgebonden budget;
• Langer thuis wonen in de ouderenzorg.

Alhoewel nog niet alle nieuwe veranderingen bekend zijn, volgt onderstaand een opsomming van enkele belangrijke te verwachten wijzigingen voor 2015 zodat je je hierop alvast kunt voorbereiden.

De belangrijkste veranderingen van de zorgverzekering in 2015

AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat op de schop. De bedoeling is dat deze alleen nog maar geldt voor mensen die zorg nodig hebben in zorginstellingen. Een gevolg van de wijziging is dat men verwacht dat hulpbehoevenden hierdoor langer thuis moeten blijven wonen. Deze zorg wordt dus in feite overgeheveld naar de gemeentes en zal ook een effect kunnen hebben op de hoogte van de premie voor de verplichte basisverzekering. Door deze wijziging kunnen de premies voor de basisverzekering met wel 20% stijgen. Binnenkort komt hier meer duidelijkheid over.

Eigen risico
Door de hierboven genoemde wijzigingen is ook de verwachting dat het eigen risico verder omhoog gaat. Dus voor zorg welke onder de basisverzekering valt zult u meer zelf moeten gaan betalen, naast de mogelijk hogere premies.

Jeugdwet
Door de jeugdwet zal psychische hulp niet meer door de basisverzekering worden vergoed maar door de gemeenten.

Andere veranderingen met betrekking tot de dekking zullen binnenkort duidelijk worden. Hier houden we je dan natuurlijk ook van op de hoogte door middel van nieuwe berichtgevingen.

Let op, de overstap periode voor zorgverzekeringen is niet veranderd, deze blijft van 1 november tot en met 31 december. Zet dit in je agenda zodat je het niet kunt vergeten en de juiste keuze maakt voor je zorgverzekering.

Klik hier om alle zorgverzekeringen te vergelijken.

.