Verschuiving verantwoordelijkheid zorg – 1 januari 2015

Geplaatst op donderdag 14 augustus 2014
Zorgverzekering

Zoals bijna elk jaar gaat ook in 2015 het zorgsysteem gedeeltelijk op de schop. De belangrijkste reden voor de wijzigingen in 2015 is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een gedeelte van de zorg van het rijk naar de zorgverzekeraars zelf en gemeenten. Dit heeft weer gevolgen voor de hoogte en inhoud van de zorgverzekering in 2015.

De gemeenten

Voorheen waren de gemeenten vooral verantwoordelijk voor een aantal belastingen, paspoorten en bijvoorbeeld het ruimtelijkeordeningsbeleid. Hier worden in 2015 ook de volgende taken aan toegevoegd:

  • Bepalen of en hoeveel huishoudelijke hulp je krijgt;
  • Jonggehandicapten aan een baan helpen.

De gedachten hierachter is dat de gemeente de burgers veel beter kent en daardoor in staat is deze taken beter en goedkoper uit te voeren dan de centrale overheid.

Nieuwe taken
De nieuwe taken van de gemeenten vallen onder de volgende regelingen:

  • De jeugdwet;
  • Langdurige zorg (AWBZ);
  • WMO en de Participatiewet.

De jeugdwet, welke voorheen onder de verantwoordelijkheid van de provincies viel, behandeld de jeugdzorg. Het gaat hierbij dan om vrijwillige of gedwongen hulp aan ouders en kinderen welke is gerelateerd aan opgroei- en opvoedproblemen. Jeugdcriminaliteit valt hier ook onder.

De langdurige zorg (AWBZ) behelst het omvormen van zorg voor ouderen en langdurig zieken met als doel deze mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Deze vorm van zorg is echter beperkt tot 200.000 mensen en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en zorgverzekeraars.

Mensen die nu buiten deze regeling vallen, kunnen echter alsnog een beroep doen op de gemeente of zorgverzekeraar (basisverzekering). Het achterliggende idee is dat mensen eerder een beroep doen op hun eigen spaargeld en hun sociale netwerk van vrienden en familie.

De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) regelt de ondersteuning voor mensen die dat ect nodig hebben. Daarnaast is er nog de Participatiewet, waarmee jonggehandicapten die kunnen werken, ook aan het werk kunnen gaan.

Al deze hervormingen gaan, zoals verwacht, gepaard met flinke bezuinigingen. De overheid wil 1,5 miljard euro bezuinigen om de steeds duurdere zorgkosten af te remmen.

Deze bezuinigingen moeten voornamelijk worden gerealiseerd door de volgende componenten:

  1. Het langer thuis laten wonen van mensen;
  2. Kostenreductie doordat er minder instanties bij betrokken zijn.

Gemeente willen nu al meer belasting gaan heffen om toekomstige budgettaire problemen te voorkomen. Men wil voorkomen dat er besloten moet worden om andere voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken, te gaan sluiten.

Kortom, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Wordt vervolgd. Bekijk rond 15 november alle effecten van de genomen maatregelen van de overheid op de zorgpremies van de zorgverzekeraars op Checko.nl.