Premie zorgverzekeringswet ZZP-er

Geplaatst op woensdag 30 september 2015

Niet alleen werknemers, maar ook een zzp-er moet voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) een premie betalen. Echter, bij een zzp-er is de premie afhankelijk van de winst die de onderneming heeft gemaakt (winst uit onderneming). Online kun je verschillende websites vinden die je helpen om te berekenen hoeveel premie je als zzp-er moet betalen voor de Zvw. Deze premie wordt elk jaar opnieuw aangepast.

2014      5.4%      Over maximaal 51.414 euro winst
2015      4.85%    Over maximaal 51.976 euro winst

Voorbeeld berekening:

  • Winst uit onderneming is in 2015 44.000 euro
  • Percentage hierover is 4.85%

Te betalen = 2134 euro

De te betalen premie betaal je aan de belastingdienst als voorlopige aanslag gedurende een boekjaar. Achteraf vind dan een herberekening plaats aan de hand definitieve aangifte inkomstenbelasting.

Bovenstaand houd voor een startende zzp-er in dat er pas betaald wordt na je eerste aangifte inkomstenbelasting. Houd hier rekening mee, zorg dat je een voldoende grote buffer hebt omdat de premie anders wel eens rauw op je dak kan gaan vallen.

Tip: Laat de belastingdienst een inschatting maken van de te verwachten inkosten. Dan krijg je een voorlopige aanslag waardoor je maandelijks zowel de premie Zvw als de inkomstenbelasting vooruit kunt betalen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

In de tekst hierboven is er al gerefereerd aan de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Maar wat is nu die inkomensafhankelijk bijdrage Zvw?

De betreffende bijdrage wordt geheven door de belastingdienst, naast de premie die je elke maand al betaald aan je zorgverzekering. Deze verplichte bijdrage geldt voor iedereen met een vorm van inkomen, zoals bijvoorbeeld loon, pensioen of uitkering. Deze voor veel mensen onbekende toevoeging aan hun zorgkosten, wordt veelal automatisch door de werkgever of uitkeringsinstantie afgedragen aan de staat.

Let op, de betreffende bijdrage is inkomensafhankelijk, dus hoe hoger je inkomen hoe hoger de afdracht. Dit bedrag wordt echter door bijvoorbeeld je werkgever betaald en dus NIET ingehouden op je loon. Verder is het belangrijk om te weten dat er ook een bruto bovengrens is waarboven geen heffing meer wordt berekend. Dit wat is 2015 50.853 euro.

Wanneer je zowel in dienst bent bij een werkgever als ook zelfstandig activiteiten uitoefent, dan dient er voor elke werkzaamheid apart een afdracht te worden gedaan.

Hieronder een kort overzicht van de percentages die gebruikt worden in 2015:

INKOMSTENBRON                    PERCENTAGE 2015                        

AOW                                                    4.85%

Bijstand gemeente                            6.95%

Freelancer                                          4.85%

Loondienst                                         6.95%

Ondernemer                                      4.85%

Pensioen                                            4.85%

WW                                                     6.95%

 

Berekening zorgtoeslag

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan twee eisen voldoen:

  • Niet meer dan 26.500 euro bruto per jaar verdienen;
  • Een Nederlandse zorgverzekering;
  • Het eigen vermogen is niet te hoog;
  • Nederlands staatsburger zijn of in het bezit van een verblijfsvergunning.

De reden dat de zorgtoeslag in het leven is geroepen komt doordat de overheid de basiszorgverzekering verplicht heeft gesteld voor iedereen ouder dan 18 jaar en welke daarnaast ook nog in Nederland woonachtig is. Omdat het niet iedereen deze verplichte kosten gemakkelijk kan dragen (zie voorwaarden hierboven) heeft de overheid besloten om deze groep tegemoet te komen met een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag dient ervoor dat niemand buiten de boot valt en dat elke inwoner van 18 jaar of ouder een basiszorgverzekering heeft.

Wanneer je aan al de genoemde voorwaarden voldoet ontvang je dus een zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag is een voorschot. Dat betekend dat wanneer aan het einde van het jaar blijkt dat je toch meer hebt verdient dan verwacht of minder, dan moet er bijbetaald worden of je krijgt extra zorgtoeslag.

Online zijn er vele websites te vinden die je helpen met het berekenen van je zorgtoeslag.

Tip: Wanneer je zorgtoeslag krijgt en gezond bent dan kun je overwegen om een budgetpolis te nemen waardoor het mogelijk is om elke maand aan je zorgtoeslag te verdienen.

Wil je je zorgverzekering voor 2016 vergelijken, klik dan hierobamacare health insurance for me ftrPremie zorgverzekeringswet ZZP er