Vrije zorgkeuze erg belangrijk voor senioren

Geplaatst op woensdag 3 december 2014
Zorgverzekering ouderen

Voor senioren is het erg belangrijk dat ze naar de zorgaanbieder van hun keuze kunnen gaan. Wanneer de huidige zorgverzekeraar bijvoorbeeld contracten niet verlengt of andere zorgaanbieders contracteert, dan kan dat voor senioren een reden zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, heeft een onderzoek gehouden onder haar leden waaruit blijkt dat ontevredenheid over de vrije zorgkeuze voor 50% van de senioren reden is om over te stappen. Dit in tegenstelling tot de hoogte van de zorgpremie, welke voor 36% van de ondervraagde senioren reden is om over te stappen.

Zorgverzekering Senioren kiezen

Voor senioren valt er veel te kiezen qua zorgverzekering in 2015. Dit komt niet alleen door de verschillende premies en dekkingen, maar ook door de verschillende soorten aangeboden basis zorgverzekeringspolissen. De laatste trend is de budgetpolis, waarbij de keuzevrijheid zeer sterk is beperkt. Dit nadeel zorgt ook weer voor een voordeel namelijjk de lagere premies die in rekening worden gebracht voor dergelijke polissen. De sterke beperking qua keuzevrijheid is in wat minder mate terug te vinden in de natura polis, welke in vergelijking tot de restitutie polis natuurlijk ook nog erg beperkt is qua keuzevrijheid.

Verder komt uit het ANBO onderzoek naar voren dat meer dan 80% van de ondervraagde senioren erg veel waarde hecht aan het feit dat ze kunnen kiezen welke zorgaanbieder ze voor het consult willen hebben. Als op een gegeven moment blijkt dat de huidige zorgverzekeraar geen contract heeft met de zorgaanbieder waar de voorkeur van de senior naar uitgaat, dan is dat al een doorslaggevende reden om het daaropvolgende jaar te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Van de ondervraagde senioren heeft 30% aangegeven om deze reden afgelopen jaar ook daadwerkelijk te zijn overgestapt. Ruim de helft van de ondervraagden die zich in de betreffende situatie hebben bevonden, heeft overwogen om de overstap te maken.

Overige conclusies onderzoek ANBO

Een ander belangrijk punt is de informatie die door de zorgverzekeraars gegeven wordt. Vaak wordt deze informatieverstrekking als slecht en onvoldoende ervaren, met name als het  gaat over welke kosten van welke zorgaanbieder nu wel of niet vergoed worden.

De conclusies uit het onderzoek zijn over het algemeen opvallend te noemen. Ouderen zijn  normaal gesproken vaak erg honkvast en niet snel geneigd om te wisselen van verzekeraar. Daarnaast vinden de senioren vaak een aantal bottlenecks op hun weg, zoals de hoeveelheid informatie waar ze doorheen moeten, de beschikbaarheid van de informatie die vaak voornamelijk online te vinden is en zo zijn er nog een aantal zaken waardoor het voor senioren niet gemakkelijk is om over te stappen van zorgverzekering.

Wat daarnaast verder nog meespeelt is dat senioren vaak niet overstappen omdat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden voor de aanvullende verzekering van de nieuwe zorgverzekeraar. Dit niet accepteren kan als oorzaak hebben dat de zorgverzekeraar verwacht dat er onevenredig veel gebruik van de aanvullende zorgverzekering gemaakt gaat worden door de hoge leeftijd of bijvoorbeeld door een chronische ziekte. Er is namelijk alleen maar een acceptatieplicht voor de basis zorgverzekering en niet voor de aanvullende verzekeringen.

Voor senioren is het dus erg belangrijk om zich voor het overstappen goed te laten informeren en na te gaan welke verzekering het beste bij ze past. Gaat het om keuzevrijheid dan is een restitutieverzekering de beste optie. Het één en ander kan nog van veel andere factoren afhangen, denk bijvoorbeeld aan de dekking of een collectieve korting.

Via Checko kunnen een erg groot aantal verschillende zorgverzekeringen vergeleken worden.

Zorgverzekering Senioren