Wijzigingen zorgverzekering 2016

Geplaatst op woensdag 26 augustus 2015
Zorgverzekering vergelijken 2016

Het overstap seizoen voor de zorgverzekering 2016 komt er weer aan. De regels omtrent zorgverzekeringen veranderen vrijwel elk jaar in meer of mindere mate, zo ook voor het aankomende jaar. De overheid maakt plannen, die komen soms wel en soms niet door de Tweede en Eerste kamer, daarnaast zijn de premies en het eigen risico zijn elk jaar weer anders. Sommige zaken, zoals de precieze hoogte van het eigen risico, worden pas bekend op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Daarnaast zijn er nog wel meer zaken die we nu nog slechts kunnen vermoeden, maar waar we nog geen definitief uitsluitsel over kunnen geven. Wat zijn enkele dingen die we al weten of vermoeden over wat er op het gebied van de zorgverzekering in 2016 zal veranderen

Het gesneuvelde plan van minister Schippers

Het is uitgebreid in het nieuws geweest: het omstreden nieuwe zorgplan van minister Schippers, dat in 2016 in zou gaan. Ook Checko heeft erover geschreven. De budgetpolis, waarbij slechts zorg van een beperkt aantal aanbieders volledig wordt vergoed, zou in zijn huidige vorm verdwijnen. In plaats daarvan zou je een nog goedkopere polis krijgen, waarbij zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders in het geheel niet wordt vergoed, waar je bij de huidige budgetpolis nog een deel vergoed kreeg. Dit plan sneuvelde echter in de Eerste Kamer. Senatoren waren bang dat je een soort tweedeling in de maatschappij zou krijgen, waarbij een deel zich goede zorg kon veroorloven en een ander deel dat niet kon. Dat andere deel is toch al kwetsbaar en heeft relatief vaker last van gezondheidsklachten, en dus baat bij goede zorg, vandaar de bezwaren.

Minister Schippers kwam met een alternatief zorgplan. De budgetpolis blijft daarin gewoon bestaan, waarbij in principe zorg van alle zorgaanbieders geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. De minister wil echter het afnemen van zorg bij gecontracteerde zorgverleners stimuleren, door mensen een lager eigen risico te geven als ze kiezen voor gecontracteerde zorgverleners. Het is nog onduidelijk of dit plan het gaat halen.

Wat verder nog in dit alternatieve zorgplan staat is dat de overheid meer toezicht zal houden op fusies van zorgaanbieders. De overheid zal daarbij letten op het belang van de patiënt. Daarnaast krijgen zorgaanbieders in dit plan meer vrijheid bij het uitvoeren van behandelingen.

Waarschijnlijk hoger eigen risico en hogere zorgpremie

Over het eigen risico gesproken, dit zal ook in 2016 weer gaan stijgen. Bedraagt het eigen risico in 2015 nog €375, de verwachting is dat we nu de €400 gaan naderen of hier zelfs bovenuit gaan komen. Een vrijwillig nog hoger eigen risico blijft mogelijk, in ruil voor een lagere zorgpremie. Dit brengt echter de nodige risico’s met zich mee voor mindervermogenden, die als ze zorg nodig blijken te hebben dan ineens een hoog eigen risico op moeten brengen.

Ook de zorgpremie zal waarschijnlijk weer gaan stijgen. Eerder was nog de verwachting dat de zorgpremie in 2016 zou gaan dalen, omdat de zorgverzekeraars gebruik konden maken van hun winstreserves. Nu geven zij echter aan dat door veranderende overheidsregels en het toenemende aantal wanbetalers deze daling echter niet mogelijk blijkt, en de premie zelfs zal moeten stijgen.

In november gaan de eerste zorgverzekeraars hun premie definitief bekend maken. Deze tarieven kan je dan vinden op onze website, naast de voorwaarden van de verschillende zorgverzekeringen. Kom rond die tijd terug op Checko om de zorgverzekeringen eenvoudig te vergelijken en kies de juiste uit voor jouw situatie. Deze kan je dan gemakkelijk afsluiten via onze website, zonder extra kosten.

Blijf daarnaast onze site in de gaten houden voor het laatste nieuws. De beste zorgverzekering 2016 voor jou vind je ook in 2016 met behulp van de service van Checko!