Wordt beugel vergoed door mijn zorgverzekering?

Geplaatst op vrijdag 12 december 2014
Beugel en de zorgverzekering

De belangrijkste vraag die ouders veelal hebben is: Wordt de beugel vergoed vanuit de dekking van mijn zorgverzekering?

Als uitgangspunt kan worden gesteld dat een beugel niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Hierop is een uitzondering, dat betreft de aangeboren afwijkingen. Wanneer door een aangeboren afwijking een beugel noodzakelijk is, dan kun je voor een vergoeding vanuit de basis zorgverzekering in aanmerking komen. Dit valt dan onder de orthodontievergoedingen. Betreft het geen aangeboren afwijking, dan kun je alleen voor een vergoeding in aanmerking komen als je een aanvullende of tandartsverzekering hebt waarin een vergoeding voor orthodontie zit. Het is dus zeer belangrijk om goed je aanvullende verzekering(en) te controleren met betrekking tot de soort dekking die deze bieden. Niet iedere aanvullende verzekering dekt bijvoorbeeld orthodontie. Daarnaast kunnen er leeftijdseisen gesteld worden door de zorgverzekeraar. Onderhoud kan bijvoorbeeld alleen gedekt zijn wanneer de leeftijd van 18 of 22 jaar nog niet bereikt is. Al met al veel zaken om rekening mee te houden maar die wel de moeite waar zijn om eens nader te bekijken.

Basisverzekering

Zoals hiervoor vermeld, alleen bij ernstige aangeboren problemen kun je in aanmerking komen voor een orthodontievergoeding vanuit de zorg basisverzekering. Het betreft dan onder andere ernstig, veelal aangeboren, afwijkingen en of standsproblemen gerelateerd aan de tanden en/of kaken.

Aanvullende- en tandartsverzekeringen

Kom je niet in aanmerking voor een orthodontie vergoeding vanuit de basisverzekering, dan moet je terugvallen op de aanvullende zorgverzekering of een aanvullende tandartsverzekering. Let goed op waaruit de dekking van de betreffende verzekering bestaat, dit om teleurstellingen te voorkomen.

Bij de aanvullende verzekeringen heb je vaak de keus, afhankelijk van de zorgverzekeraar en verzekering, uit een volledige dekking van orthodontie, dan wel een vergoeding gebaseerd op een maximum bedrag per jaar. Als derde mogelijkheid wordt vaak een procentuele vergoeding in de dekking aangeboden. Denk hierbij aan percentages die vaak ergens rond de 70 en 80 procent liggen. Deze percentages willen niet zeggen dat er een onbeperkte dekking is, vaak worden aan deze percentages ook nog eens maximale vergoedingen gekoppeld.

Leeftijd

Een ander belangrijk punt waar op gelet dient te worden is het onderscheid tussen vergoeding voor de verzekerden onder en boven de 18 jaar. Vergoeding voor kinderen (<18 jaar) is vaak een stukje hoger dan voor volwassenen (>18 jaar). Daarnaast dekken veel meer verzekeraars orthodontie onder de 8 jaar dan orthodontie boven de 18 jaar.

Acceptatie aanvullende verzekering

Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht waar deze wel geldt voor de basisverzekering. Daarnaast speelt ook de keuze met betrekking tot de zorgverzekeraar en zorgverzekering een grote rol, er kan namelijk sprake zijn medische selectie. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar ‘onderzoek’ doet naar je medische geschiedenis, huidige zorgbehoeften en naar de zorgbehoeften die te verwachten zijn voor aankomend zorgjaar. Zorgverzekeraars zijn er natuurlijk niet happig op om verzekeringen af te sluiten terwijl ze van te voren al weten dat ze er zeker geld op moeten gaan toeleggen.

Wat zijn de mogelijke situaties waarmee je geconfronteerd kunt worden?

  • Geen medische selectie;
  • Medische selectie alleen voor de duurdere aanvullende verzekeringen (incl. tandarts);
  • Medische selectie;
  • Wachttijd.

Met wachttijd wordt bedoeld dat om in aanmerking te komen voor een bepaalde vergoeding, er een bepaalde periode moet zijn verstreken. Dit kan 6 maanden of soms zelfs een geheel jaar zijn. Dit doen zorgverzekeraars om te voorkomen dat verzekerden overstappen voor een betere dekking en meteen daarvan gebruik gaan maken. Met andere woorden, ze willen voorkomen dat ze mensen verzekeren terwijl deze van te voren al weten dat ze iets ‘mankeren’. Dit is namelijk moeilijk te controleren voor de zorgverzekeraar.

Maak gebruik van de verschillende zorgvergelijkers die online te vinden zijn om te achterhalen of en voor welk bedrag orthodontie vergoed wordt.

Beugel