Zorgtoeslag 2015

Geplaatst op woensdag 3 december 2014
Zorgtoeslag

Zoals bekend worden zowel de zorgpremie als het eigen risico in 2015 opnieuw verhoogd. Dit betekent dat wanneer je niet op zoek gaat naar een goedkopere zorgverzekering, collectieve korting of een ander soort dekking, dat je in 2015 een stuk duurder uit zult zijn. De mensen met een laag inkomen hebben de mogelijkheid om een zorgtoeslag aan te vragen, welke dan wel gebruikt dient te worden om de zware financiële last die een maandelijkse zorgpremie met zich meebrengt te verlichten. Met andere woorden, het geld van de zorgtoeslag moet gebruikt worden om de premie voor de basis zorgverzekering een stuk te verlagen en dragelijker te maken. Het idee achter de zorgtoeslag is dat mensen met een laag inkomen toch toegang blijven behouden tot de zorg door middel van de basis zorgverzekering. Men wil voorkomen dat mensen, alhoewel een basisverzekering wettelijk verplicht is, ervoor kiezen om zichzelf vanwege de hoge kosten toch maar niet te verzekeren. De zorgtoeslag moet dit financiële bezwaar dus wegnemen.

Voor 2015 staat een lichte stijging van de zorgtoeslag op het programma. Deze stijging is mede ingegeven door de hogere zorgpremies voor de basisverzekering. De voorgenomen stijging houdt voor alleenstaanden met een verzamelinkomen van niet hoger dan 19.463 euro, een stijging van 10 euro per maand in en voor huishoudens die uit meer personen bestaan, een stijging van 20 euro per maand.

Hoogte zorgtoeslag

Behalve de zorgtoeslag compensatie voor de grote groep alleenstaanden zoals hierboven is beschreven, zijn er natuurlijk ook groepen die erop achteruit zullen gaan. Bijvoorbeeld de groep mensen met een inkomen dat rond de 23.464 euro per jaar ligt. De grens om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag is nog niet al te lang geleden door de Belastingdienst verlaagd. Deze verlaging zorgt ervoor dat er steeds minder mensen in aanmerking komen voor de zorgtoeslag, wat naar alle waarschijnlijkheid ook de intentie is van het huidige Kabinet.

Grenzen toeslag vastgesteld door de Belastingdienst:

  • Alleenstaande                  Niet meer dan 26.662 euro per jaar ;
  • Gezinnen                          Niet meer dan 33.266 euro per jaar.

De grootste achteruitgang komt voor bij huishoudens die uit meerdere personen bestaan met een modaal inkomen. Dit jaar (2014) kon deze groep nog rekenen op een zorgtoeslag ter hoogte van 312 euro, maar per 2015 heeft deze groep (modaal inkomen = 35.500 euro) helemaal geen recht meer op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag bezuinigingen

Waarom deze bezuiniging op de zorgtoeslag is natuurlijk de eerste vraag die bij mensen opkomt. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn deze bezuinigingen nodig, omdat het gestelde doel van het onderbrengen van alle toeslagen in een gezamenlijke huishoudentoeslag niet gehaald is. Dit betekent dat meer dan 399.000 mensen geen recht meer zullen hebben op zorgtoeslag. Zonder deze bijna vierhonderdduizend mensen komt het aantal huishoudens dat recht heeft op de zorgtoeslag uit op meer dan 4,1 miljoen.

Mensen die geen recht meer hebben op zorgtoeslag

De mensen die nu buiten de boot gaan vallen qua zorgtoeslag, kunnen proberen om te besparen op de zorgpremie om zodoende het wegvallen van de zorgtoeslag te compenseren. Overstappen van zorgverzekeraar is een mogelijkheid, maar er kan ook gedacht worden aan collectieve kortingen, verhoging van het eigen risico of te kiezen voor een budget basis zorgverzekering. Dit geldt niet alleen voor de groep mensen die nu buiten de boot valt, maar ook voor de mensen die wel een zorgtoeslag krijgen.

Maar waar heb ik nu eigenlijk recht op qua zorgtoeslag?

Om te weten waar je recht op hebt qua zorgtoeslag, kun je gebruik maken van onderstaande tabel.

Verzamelinkomen Alleenstaand Meerpersoons
€ 19463,- € 82,- € 156,-
€ 21463,- € 60,- € 134,-
€ 23463,- € 37,- € 111,-
€ 25463,- € 15,- € 89,-
€ 26622,- € 0,- € 76,-
€ 28622,- € 0,- € 54,-
€ 30622,- € 0,- € 32,-
€ 32622,- € 0,- € 9,-
€ 33266,- € 0,- € 0,-

Zoals eerder vermeld, gaan de gezinnen met een modaal inkomen er het hardst op achteruit in 2015. In 2014 ontvingen gezinnen met een modaal inkomen nog 312 euro zorgtoeslag, maar in 2015 zal dat worden teruggebracht naar 0 euro.

  Alleenstaanden Meerpersoonshuishouden
  2014 2015 Verschil 2014 2015 verschil
Minimum € 865,- € 983,- € 118,- € 1.655,- € 1.873,- € 218,-
Min. x 130% € 380,- € 259,- – € 121,- € 1.170,- € 1.149,- – € 21,-
Modaal € 0,- € 0,- € 0,- € 312,- € 0,- – € 312,-

Om bovenstaande tabel in een wat duidelijker perspectief te plaatsen, dient vermeld te worden dat in 2015 het wettelijke minimumloon 19.533 euro is en het bruto modaal inkomen is vastgesteld op 35.500 euro.

Mocht je geen recht meer hebben op zorgtoeslag, dan kun je via de zorgvergelijker van Checko op zoek gaan naar een goedkopere zorgverzekering die beter bij je past.

Zorgtoeslag 2015