Zorgverzekering 2015 Diabetes patienten

Geplaatst op woensdag 19 november 2014
Diabetes zorgverzekering

Voor de eerste keer in Nederland is een patiëntenorganisatie, de Diabetes vereniging Nederland (DVN), een samenwerking aangegaan met een aantal specifieke zorgverzekeraars. Deze samenwerking met de zorgverzekeraars CZ, OHRA en Zilveren Kruis heeft als doel om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg die geboden wordt aan de leden van de Diabetesvereniging. Deze unieke samenwerking gaat van start per 1 januari 2015, tegelijk met de ingangsdatum van het ‘nieuwe’ zorgverzekeringsjaar.

Volgens DVN directeur Olof King is er spraken van een zeer positieve ontwikkeling voor patiënten met diabetes (suikerziekte) en kan men zelfs spreken van een voor Nederland uitzonderlijker en unieke situatie. De achterliggende gedachte achter deze nieuwe ontwikkeling komt voort uit het feit dat individuele patiënten weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op de zorgverzekeraars, maar een patiëntenorganisaties, zoals de DNV, heeft natuurlijk wel deze invloed omdat ze een stuk gemakkelijker kan opkomen voor de collectieve belangen van diabetes patiënten. Deze collectieve groep is door haar omvang, er zijn in Nederland meer dan een miljoen mensen met diabetes, zeer interessant voor verzekeraars.

Belangrijke onderwerpen voor de diabetespatiënt

Deze groep van zorgverzekeraars is niet zomaar tot stand gekomen. Directeur Olof King heeft met veel grote, zo niet alle, zorgverzekeraars gesproken en hen beoordeeld op de voor de diabetespatiënt belangrijke onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen:

  • Vergroten kwaliteit eerstelijns diabeteszorg;
  • Bevorderen zelfmanagement van de patiënt;
  • Meer voorlichting en educatie.

Daarnaast probeert DVN natuurlijk ook de bij deze samenwerking behorende passende kortingen en vergoedingen te verkrijgen.

Overige doelen samenwerking DNV en zorgverzekeraars

Behalve de hierboven genoemde onderwerpen, dient de samenwerking nog twee andere belangrijk doelen, namelijk:

  • Vergroten van de aandacht voor kinderen en jongeren met diabetes;
  • Vergroten inzetbaarheid van diabetespatiënten op de arbeidsmarkt.

Tenslotte benadrukt de DNV dat ze ook in gesprek blijven met andere zorgverzekeraars, omdat men het algemene belang behartigt.

DNV is dus druk bezig om echt iets concreets te betekenen voor zorg gerelateerd aan diabetes patiënten. De verwachting is dat ook andere belangenverenigingen in de toekomst dergelijke stappen gaan ondernemen.

Via Checko kun je gemakkelijk de verschillende zorgverzekeraars vergelijken.