Bevestigde wijzigingen zorgverzekering 2015

Geplaatst op zaterdag 16 augustus 2014
Zorgverzekering

Door de vele berichtgevingen over de veranderingen van de zorgverzekering in 2015, kan Checko zich goed voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom komt Checko met dit handige en korte overzicht.

Wijzigingen zorgverzekering 2015:

 • Zorgpremie van de ziektekostenverzekering 2015 gaat omhoog;
 • Eigen risico voor 2015 stijgt;
 • Uitzondering hierop zijn de huisarts, verloskundige hulp, bevolkingsonderzoeken en kraamzorg.
 • Inperking zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • Mensen zullen waar mogelijk langer thuis moeten blijven wonen en de zorg wordt overgedragen aan gemeentes en zorgverzekeraars (basisverzekering). Mede hierdoor zullen de premies gaan stijgen;
 • Hervorming AWBZ (Wet Langdurige Zorg genaamd in 2015 (WLZ));
 • Doel is wederom om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen;
 • Invoering jeugdwet;
 • Dekking van de kosten voor psychologische hulp voor kinderen vanuit de basisverzekering komt te vervallen en komt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Natuurlijk wordt er niet alleen ingekrompen en bezuinigd, ook vindt er in 2015 op sommige vlakken een verbreding/uitbreiding van de dekking van de basisverzekering plaats:

 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden);
 • Thuiszorg (verpleging en verzorging zonder verblijf);
 • Ook het tweede en derde jaar dat men in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijft wordt vergoed;
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) komt onder de basisverzekering te vallen;
 • Opsporing chromosoomafwijkingen tijdens de zwangerschap;
 • Reiskosten vergoeding voor orgaandonoren;
 • Tijdelijke verpleeghuiszorg na een operatie;

Wanneer er in september meer bekend, zal Checko hier verder over berichten.