Disclaimer

Compare Company B.V. is eigenaar van Checko.nl en is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website en haar inhoud. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van Checko.nl en haar onderdelen door bezoekers. Door het gebruik van de site accepteer je de disclaimer.

Checko.nl heeft als doel haar gebruikers te laten profiteren van de beste prijzen, producten en diensten die worden aangeboden door de verschillende leveranciers. Checko.nl is 100% onafhankelijk en is niet verbonden aan een leverancier of ander belanghebbend bedrijf. De in op onze website getoonde aanbieders van producten en diensten hebben geen inspraak op onze activiteiten.

Wij bieden de consument de mogelijkheid om diensten te vergelijken en af te nemen en bieden de consument één plek voor het bijhouden en administreren van deze diensten. Sommige producten kun je binnen de omgeving van onze site afsluiten, voor andere verwijzen we je uiteindelijk naar de website van de desbetreffende aanbieder. Dit doen zo precies en accuraat mogelijk, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Bovendien worden sommige product- en prijsgegevens onderhouden door derden.

Handelingen van gebruikers op basis van onze informatie komen dan ook voor eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid. Compare Company B.V.is geen partij bij de overeenkomsten die via de website tot stand komen. Na aankoop wendt de gebruiker zich tot de betreffende leverancier van het aangekochte product (en/of dienst) voor eventuele vragen. De leverancier heeft het recht om de door gebruiker gedane bestelling te weigeren als gebruiker de bestelling heeft geplaatst op basis van onjuist weergegeven informatie, voorwaarden en/of tarieven, al dan niet door een technische storing of kennelijke typefout. Producten en diensten worden belast tegen 21% btw. Consumentenprijzen worden inclusief btw weergegeven.

Compare Company B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de verschillende leveranciers en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De website bevat links naar andere websites. Deze websites worden beheerd door derden en Compare Company B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites .Kom je op onze website onjuiste informatie tegen of heb je andere vragen of opmerkingen? Laat ons dit vooral weten via [email protected].

Compare Company B.V. streeft er naar om Checko.nl zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen maar kan te allen tijde de toegang tot de website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft Compare Company B.V. het recht de exploitatie van de website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Compare Company B.V. behoudt alle rechten op de inhoud van de website, waaronder teksten en vergelijkingen, grafisch materiaal, logo’s, merken en foto’s. De website, alsmede de content, mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, met schriftelijke toestemming vanuit Compare Company B.V.. Compare Company B.V.mag tevens de inhoud van de website, ten alle tijden veranderen en/of aanpassen.

De website is volledig gratis ter beschikking gesteld aan de bezoeker. Voor het vergelijken van producten, alsmede het aanschaffen of afsluiten van een product, worden geen verborgen kosten naar de bezoeker doorgerekend. Compare Company B.V. biedt bezoekers de mogelijkheid om gratis producten en diensten te vergelijken. Hierbij ontvangt Compare Company B.V. op het moment dat een product daadwerkelijk wordt aangeschaft, van een aantal aanbieders een vergoeding. Dit heeft echter geen invloed op de integriteit van de informatie die wordt aangeboden, noch beïnvloedt dit de resultaten in beschikbare vergelijkers.

De resultaten uit de vergelijkers kunnen niet worden opgevat als persoonlijk advies.. Financiële beslissingen zijn persoonlijk, gebaseerd op de situatie van een individu. Mocht je echter behoefte hebben aan persoonlijk advies, neem dan contact op met een professional alvorens financiële beslissingen te nemen. Compare Company B.V. is niet aansprakelijk voor je beslissingen op het gebied van (financiële) producten of diensten. We raden je aan om zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het sluiten van een Overeenkomst en de voorwaarden die de leverancier daarbij stelt zorgvuldig te lezen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de door leverancier gestelde voorwaarden.