Leningen informatie

Wasmachine stuk, maar geen geld om hem te vervangen. Dan kan een lening een uitkomst bieden. Je kan overwegen een consumptief krediet (lening) te nemen. Maar voor je daar aan begint is het erg belangrijk dat je je goed bewust bent van wat een lening afnemen inhoudelijk betekent, en wat de potentiële gevolgen in de toekomst (BKR Registratie) zullen zijn.

Zo zit het met die BKR, volgens Nibud

Welke verschillende soorten leningen zijn er?

Wanneer je geld nodig hebt voor een grote uitgave, kan je overwegen het benodigde bedrag te lenen bij een kredietverstrekker. Het voordeel van een lening of consumptief krediet is dat je direct over het geld kan beschikken. Daar staat tegenover dat je gedurende een behoorlijk lange periode maandelijks rente en aflossing zult moeten betalen.

Rente en kosten

Voordat je een lening afsluit is het verstandig om na te gaan hoeveel je maandelijks aan rente en aflossing kan en wil missen. Een lening sluit je namelijk voor een redelijk lange periode af. Gedurende de looptijd bent je verplicht om maandelijks aflossing en rente te betalen.

Je kan rentepercentages het beste vergelijken aan de hand van het effectieve rentepercentage. In dit percentage op jaarbasis moeten namelijk alle kosten van de lening opgenomen te zijn. Omdat de effectieve rente door iedereen op dezelfde manier berekend wordt, kan je een goede vergelijking maken tussen verschillende kredietaanbiedingen.

Kredietverstrekkers zijn bij het in rekening brengen van rente gebonden aan een maximum percentage. Dit percentage wordt bepaald door de wettelijke rente (januari 2010: 3%) plus een opslag van 12%. Het maximum rentepercentage dat een kredietverstrekker dus mag rekenen is 15% (januari 2010).

Aanvragen van een lening

Leningen worden verstrekt door kredietverstrekkers. Wettelijk zijn deze kredietverstrekkers verplicht hun klanten goed te informeren. )

Iedere kredietverstrekker moet een prospectus beschikbaar hebben. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden van de lening opgenomen. Als je informatie niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Sluit geen lening af als er nog onduidelijkheden zijn.

Wanneer je een lening wilt afsluiten, dan vraag je een offerte aan. Het is verstandig meerdere offertes aan te vragen en te vergelijken. Bij sommige leningen kan of moet je ook een verzekering afsluiten. Als de kredietverstrekker je verplicht om een verzekering af te sluiten, dan moet je altijd vrije keuze hebben om zelf de verzekeraar te kiezen. De offerte moet je vooraf goed bestuderen. In de offerte staan namelijk de belangrijkste voorwaarden van de lening opgesomd:

  • looptijd
  • het effectieve rentepercentage
  • de betalingsregeling
  • de naam van de partij bij wie de lening wordt opgenomen.

Als de offerte door alle partijen is ondertekend, is de lening daadwerkelijk afgesloten. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen en voorwaarden te vergelijken. Per kredietverstrekker kunnen er verschillen zijn. Bemiddelaars ontvangen provisie van de kredietverstrekkers waarvoor zij werken. De bemiddelaar en zijn advies hoeven dus niet altijd onafhankelijk te zijn.

Kredietverstrekkers proberen je vaak via reclames op radio, televisie en internet over te halen om een lening af te sluiten. Let echter goed op bij deze reclames. De aanbiedingen lijken vaak heel voordelig, maar hoeven dit bij nader inzien niet altijd te zijn. De gunstige rente kan bijvoorbeeld alleen maar gelden voor een korte tijd aan het begin van de lening.

Belasting

Soms wordt in reclame-uitingen geadverteerd met lage rentes die zijn gebaseerd op belastingaftrek. Hierbij moet je goed realiseren of dit voordeel wel voor jou geldt. De rente is alleen aftrekbaar als het gaat om een hypotheeklening voor de aanschaf van je hoofdverblijf. Bij consumptief krediet is de rente niet aftrekbaar. Als je in aanmerking komt voor belastingaftrek is je daadwerkelijke voordeel vaak kleiner dan in de getoonde reclamevoorbeelden. De hoogte van je inkomen heeft grote invloed op het uiteindelijke belastingvoordeel. Kijk voor meer informatie op de internetsite van de Belastingdienst.