Relevante internetadressen en bronnen

Pensioenkijker.nl
De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten en wordt gedragen door een groot aantal organisaties. De website biedt veel objectieve en niet-commerciële informatie.
www.pensioenkijker.nl

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Sociale Verzekeringsbank voert de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de nabestaandenuitkering Anw uit voor de overheid.
www.svb.nl

Check mijn pensioen
Met deze pensioenplanner kunt u met behulp van uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) een totaalbeeld krijgen van uw gezinsinkomen vanaf het moment net voordat u met pensioen gaat.
www.checkmijnpensioen.nl

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten en bestaat sinds 1 maart 2002. De AFM is de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer en was de voormalige beheerder van Checko.nl.

https://www.afm.nl/

Overige links:

Geldzaken – Rijksoverheid

Verantwoord Geld Lenen – Rijksoverheid