Ieder jaar zijn er een hoop mensen die met pensioen gaan. Een tijdje geleden is er een hoop ophef ontstaan over de pensioenleeftijd, deze werd namelijk verhoogd naar 67 jaar. We zien dat lang niet iedereen bekend is met de AOW leeftijd in ons land. Om te voorkomen dat je straks voor verrassingen komt te staan is het handig om dit artikel even goed door te nemen. Wij zullen je namelijk alles laten zien wat je moet weten rondom de AOW leeftijd en over de AOW in het algemeen. Zo ben je optimaal voorbereid op jouw pensioen!

Het nieuwe pensioenstelsel

Het akkoord over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is al tien jaar in de maak en moet nog steeds in detail worden uitgewerkt. Dit is een proces dat waarschijnlijk nog enkele jaren zal duren. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft gezegd dat het plan voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel eind 2020 moet zijn afgerond en dat het kabinet ernaar streeft het wettelijk kader voor de hervorming van het stelsel begin 2024 af te ronden. Er moeten echter nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen. De ministers zijn er stellig van overtuigd dat er niet meer aan het akkoord wordt gesleuteld. Het is even afwachten hoe het er allemaal daadwerkelijk uit zal gaan zien, echter kunnen we wel bekijken hoe het er op dit moment precies voor staat.

De drie pijlers in het pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel is momenteel gebaseerd op drie pijlers – de AOW, verplichte bedrijfspensioenregelingen – sectoraal of bedrijfsgebonden – en individuele of particuliere pensioenregelingen. In de hervormingsbesprekingen is een aantal zaken afgesproken. Ten eerste zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan oorspronkelijk gepland en is er een mogelijkheid tot vervroegde uittreding, gericht op mensen die fysiek hard werken. Ten tweede hebben de hervormingen tot doel de lasten van de betaling van de pensioenen eerlijker te verdelen over de komende generaties. De bedrijfspensioenen zullen niet langer gebaseerd zijn op gemiddelde (loongerelateerde) bijdragen, maar op het feit dat iedereen hetzelfde betaalt.

Het recht op AOW – welke leeftijd?

Vanaf de leeftijd van 67/68 jaar ontvangt iedereen die in Nederland woont een AOW-pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet. Het Nederlandse AOW-pensioen (betaald op grond van de Algemene Ouderdomswet) is een AOW-basispensioen. In de regel heeft iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of gewoond heeft, recht op een AOW-pensioen. De SVB betaalt jouw AOW-pensioen vanaf de dag dat je de voor jou geldende AOW-leeftijd bereikt. Het maakt niet uit in welk land je op dat moment woont.

Hoeveel geld krijg je op je AOW leeftijd?

Hoeveel je ontvangt is afhankelijk van hoeveel je in de loop der jaren hebt betaald. Er wordt ook rekening gehouden met hoe lang je al in Nederland woont en betaalt. Deze bijdragen worden dan bij elkaar opgeteld.  Voor je AOW krijg je 70% van het minimum nettoloon (50% als je getrouwd bent of samenwoont), de rest wordt aangevuld met je andere pensioenpremies van je werkgever en je eigen privé-pensioen. Voor een jaar wonen en werken in Nederland bouw je 2% van je pensioen op. Om de volledige uitkering te ontvangen, moet je 50 jaar in Nederland wonen en werken. Voor elk jaar dat je niet betaald hebt (als je daarvoor in aanmerking komt), verlagen ze dit bedrag. Net als dat je voor ieder jaar 2% opbouwt, verlies je ook 2% per jaar als je Nederland verlaat en elders gaat werken. Je kunt er echter voor kiezen om deze gaten vrijwillig in te vullen, zolang het maar binnen een jaar na de verhuizing gebeurt.

Voordeel van de nieuwe regelingen

De jongeren onder de 40 jaar zullen het meest profiteren van de beslissing om de gemiddelde premie af te schaffen en het verband tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd te verzwakken. Dit komt omdat zij de meeste tijd zullen hebben om een volledig pensioen op te bouwen en omdat hun pensioendatum iets vroeger zal zijn. Mensen in de jaren ’40 en ’50 zullen echter voor een grotere uitdaging komen te staan. De pensioenpremies die zij in het verleden hebben betaald, zijn ten goede gekomen aan de oudere generatie en zij zullen waarschijnlijk met minder pensioen worden geconfronteerd dan verwacht vanwege de verschuiving van het gemiddelde inkomen. Het is op dit moment onduidelijk hoe dit tekort zal worden weggewerkt, maar het is mogelijk dat de door de pensioenfondsen opgebouwde buffers zullen worden gebruikt om het gat te dichten. Ministers, werkgevers en vakbonden zijn overeengekomen om een speciale stuurgroep in het leven te roepen om uit te werken hoe de huidige methode van gemiddelde pensioenopbouw zal worden vervangen.

Mensen van in de zestig zullen het meest profiteren van de veranderingen en zullen tot drie jaar eerder met pensioen kunnen gaan zonder dat dit hun werkgevers te veel boetes kost voor gederfde premie- en belastinginkomsten. De overeenkomst zal het ook gemakkelijker maken voor freelancers en zelfstandigen om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds in de sector waarin zij werken. Ze zullen echter ook een verzekering moeten afsluiten om het inkomen te vervangen als ze door ziekte niet meer kunnen werken.

Dus, wanneer krijg ik pensioen?

Goed, om alles samen te vatten komt het dus op het volgende neer: op dit moment is het zo dat je recht hebt op je AOW als je de pensioen gerechtigde van 67 jaar. De kans is groot dat deze leeftijd vast zal blijven staan voor de komende periode, dit is namelijk in het pensioenakkoord besloten. Het akkoord is vooralsnog goedgekeurd, echter staat er nog een hoop te gebeuren. Zo moeten er nog een hoop gesprekken plaatsvinden voordat alles rond is. Je krijgt een bepaald percentage van je loon voor tijdens je AOW. Als je in het buitenland hebt gewoond zal je minder krijgen. Meer informatie met betrekking tot het AOW kun je op de site van de rijksoverheid terugvinden.

0 Shares:
Ook zeer interessant