Geld lenen. Het is soms een wat lastige kwestie. Waar ga je het doen, hoe ga je het doen en bij welke instantie? Nog belangrijker, hoe ga je het terugbetalen? Wat moet je allemaal weten over onderhands lenen?

Onderhandse lening

Een onderhandse lening werkt eigenlijk hetzelfde als een gewone lening. Alleen maak je geen gebruik van de bank als geldschieter, maar van vrienden, familie of bekenden. Je betaalt op dezelfde manier een rente terug aan degene van wie je geld leent. Bij en onderhandse lening zet je dat in een modelcontract en daarmee regel je de marktconforme rente en looptijd van de lening.

Modelcontract

Er moeten afspraken gemaakt worden over de onderhandse lening en die moeten vooraf goed duidelijk op papier staan. Daar is het modelcontract voor. In deze leenovereenkomst staan de hoogte van het bedrag, het doel van de lening en de hoogte van de rente. Ook staat het aflossingsschema in het contract vermeld en de looptijd van de gehele lening. Natuurlijk zet je het contract op als een geruststelling voor degene die je geld uitleent. Zo kunnen er gaandeweg geen misverstanden ontstaan en is er duidelijk wat voor bedragen betaald moeten worden.

Onderhandse lening en marktconforme rente

De rente die je betaalt moet altijd marktconforme zijn. Dat betekent dat de rente niet te veel mag afwijken van de gemiddelde rente die nu gevraagd wordt op de markt. Het rentebedrag moet overeenkomen met die van de huidige markt voor soortgelijke leenbedragen. Doe je dat niet en is de overeengekomen rente te laag, dan ziet de belastingdienst het te weinig in rekening gebrachte percentage van de onderhandse lening als een schenking. Degene die het geld uitleent, betaalt dan een schenkbelasting, tenzij het bedrag onder de heffingsvrije schenkingsgrens blijft.

Waarom een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is handig voor mensen die moeite hebben om een lening af te sluiten bij een bank. Bij een onderhandse lening vindt namelijk geen BKR controle plaats. Samen met de andere partij bepaal je zelf de voorwaarden voor de rente en de aflossing ervan. Een onderhandse lening geeft je dus meer vrijheid dan een lening bij de bank. Persoonlijk kan het je ook meer rust geven om bij iemand die je kent geld te lenen. Je hebt dan niet de druk van de bank op je schouders en met een contract heb je de zekerheid dat alles netjes geregeld wordt.

Voordelen

  • Voor degene die de lening krijgt, kunnen de maandlasten lager zijn dan bij een reguliere lening.
  • Het is een lening op maat
  • Er vindt geen BKR controle plaats
  • Je kan door de lening een huis kopen of verbouwen
  • Voor de geldschieter is de rente die je afspreekt is vaak hoger dan die op een spaarrekening
  • Je kan een familielid of goede kennis helpen

Hoeveel mag je lenen?

Je kan natuurlijk zelf met de geldschieter in overleg over wat de hoogte van de lening gaat worden. Vaak kan je zelf begroten wat je ongeveer nodig hebt als je je doel goed voor ogen hebt. Toch kan het nooit kwaad om hier iemand naar te laten kijken. Bijvoorbeeld een notaris of accountant. Zo voorkom je dat je onverhoopt te veel (of juist te weinig) geld leent.

Het kan je ervan weerhouden om te veel geld te lenen. Dat lijkt misschien niet zo’n probleem, maar als je het geld moet gaan terugbetalen is het een stuk minder leuk. Als je het geld gebruikt voor een hypotheek, kan het zijn dat hier wel een limit aanzit. Als je bijvoorbeeld een hypotheek aanvraagt, kan je tot maximaal 20% van de maximale hypotheek onderhands extra lenen van je ouders of grootouders. De lening heeft dan geen invloed op de maximale hypotheek die je op basis van je eigen inkomen kan krijgen.

Hoe stel je een goede overeenkomst op?

De leenovereenkomst die je wil gaan ondertekenen, moet wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet je natuurlijk altijd beide partijen benoemen. Daarnaast moet altijd vermeld worden om wat voor bedrag het gaat. Wat is de volledige som van de lening? Dan vermeld je het rentepercentage en de datum van de rentebetaling.

Houd altijd rekening met de hoogte van de marktconforme rente. Is de rente die jullie afspreken aanzienlijk lager dan wat er gemiddeld genomen gerekend wordt, is de kans groot dat de belasting deze lening als een schenking beschouwd. Bedenk goed dat het wel eens een tijdje kan duren voordat je kan gaan beginnen met terugbetalen. Zorg ervoor dat je de startdatum (bijvoorbeeld een jaar later) voor het aflossen van de lening of het betalen van rente ook opneemt in het modelcontract.

Hoe zit het met de belasting?

De belastingdienst maakt dus geen onderscheid tussen een lening of een schenking. Bij een onderhandse lening om de start van je bedrijf te financieren moet je het bewijs hiervan kunnen tonen aan een inspecteur. Je moet dus een schriftelijke overeenkomst hebben die door beide partijen ondertekend is. Een afschrift van de rekening alleen is dus niet genoeg.

Als het familielid jou het geld wil schenken, hoeft er natuurlijk geen rente betaald te worden en hoeft er geen contract te worden getekend. Degene die jouw dit geld wil schenken krijgt dan misschien te maken met schenkbelasting. Dat gebeurt als het bedrag hoger is dan de vastgestelde vrijstelling van schenkbelasting. Ook de relatie van het familielid tot jou heeft hier betrekking op. Een ouder kan een kind meer schenken dan een neef of kleinkind.

0 Shares:
Ook zeer interessant