Wij krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om de simlock van een T-Mobile iPhone te verwijderen die tweedehands is gekocht via bijvoorbeeld Marktplaats. Dat is mogelijk maar dat kan in principe alleen worden gedaan door de eerste eigenaar van de iPhone omdat diegene een contract heeft afgesloten met T-Mobile. Ook na een jaar is het niet mogelijk om als tweede eigenaar van een iPhone met een T-Mobile simlock de simlock gratis te laten verwijderen.

 

Als je dit wil laten doen dan kost dat geld, terwijl de eerste eigenaar dat gewoon gratis kan laten doen. In sommige gevallen is de eerste eigenaar van de iPhone die je via Marktplaats of elders hebt aangeschaft niet meer te achterhalen en moet je de simlock afkopen bij T-Mobile.

Volgens een ongeschreven wet is een telecomprovider die een iPhone met een abonnement verkoopt verplicht om na een jaar de simlock te verwijderen. Daarvoor mag T-Mobile geen kosten rekenen en de provider is verplicht om daaraan mee te werken. In Nederland hebben telecom providers onderling afgesproken dat zij de simlocks na een jaar van aankoop zullen verwijderen. Wij horen nooit dat de eerste eigenaar van een iPhone hier problemen mee heeft maar wel als de iPhone is doorverkocht na een jaar. Vreemd genoeg kan de tweede eigenaar van een iPhone niet zelf gratis het toestel via T-Mobile laten unlocken na de periode van een jaar.

Als je een iPhone koopt en tegelijkertijd een abonnement afsluit betaal je de iPhone de eerste 12 maanden af via je abonnement. Na een jaar mogen er geen kosten meer aan verbonden worden om de simlock te verwijderen. Dat is een juridische constructie die alle telecom providers in Nederland hanteren. Toch vis je als tweede eigenaar van een iPhone met een T-Mobile simlock achter het net omdat T-Mobile met jou geen contract heeft afgesloten. Als tweede eigenaar van een iPhone kan je de simlock laten verwijderen voor €120 na een periode van een jaar.

Je koopt een pre-paid simkaart bij T-Mobile van € 120 belt vervolgens met de klantenservice via 06 – 24001200, de klantenservice schrijft het bedrag van €120 voor de kosten van het unlocken van de pre-paid simkaart af en je iPhone is simlock vrij.

Omdat €120 veel geld is voor het unlocken van een iPhone van een jaar, waarvan de kosten al betaald zijn door de eerste eigenaar hebben we contact gezocht met ICT-jurist Arnoud Engelfriet die eerder al artikelen publiceerde over het verwijderen van simlocks en goed op de hoogte is van de materie. Arnoud laat in een schriftelijke reactie aan ons het volgende weten:

“De afspraak met OPTA is dat een simlock gratis moet worden verwijderd na een jaar. Het idee achter het unlocken is namelijk dat men de kosten van die gratis telefoon terugverdient doordat je een jaar abonnee bent. Na dat jaar moet de lock eraf. Het maakt dan niet uit of de persoon die vraagt om de unlock de abonnee is of een ander. Het geld is terugverdiend door het jaar abonnementskosten. Je moet als koper alleen wel bewijs verzamelen dát die telefoon een jaar oud is en ooit bij een abonnement is gekocht”.

 

Dat leek ons een logische conclusie maar Arnoud verwees ons door naar de OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit om ons verhaal nogmaals voor te leggen. Via Cynthia Heijne, woordvoerder van de OPTA ontvingen we de volgende reactie op onze vraag:

In de Telecomwet staat niets over simlock verwijderen, in 2002 hebben wij daar nog (onsuccesvol) bezwaar tegen aangetekend bij Economische Zaken:

Mobiele aanbieders maken gebruik van een zogenaamde SIM-lock, die ervoor zorgt dat in de desbetreffende mobiele telefoon geen andere SIM-kaart gebruikt kan worden. De SIM-lock is na een jaar gratis op te heffen, maar enkel op initiatief van de eindgebruiker zelf. De Europese Commissie acht deze praktijk toelaatbaar, mits de voorlichting aan eindgebruikers terzake adequaat is en dat de SIM-lock na een bepaalde periode gratis wordt opgeheven. Het college ondervindt dat aan deze twee voorwaarden slecht wordt voldaan. Met name indien er sprake is van een combinatie van een verzoek tot nummerportabiliteit en een verzoek tot opheffen van de SIM-lock, ondervinden eindgebruikers vaak overstapdrempels. Het college pleit er daarom voor om, ook al zwijgen de richtlijnen hierover, bij of krachtens de wet vast te leggen gedurende welke periode een toestel een SIM-lock mag hebben, en binnen welke termijn gehoor moet zijn gegeven aan een verzoek tot opheffing van de SIM-lock. bron: Uitvoeringstoets implementatie EU-richtlijnen pagina 21

Heijne geeft in haar reactie vervolgens aan:

“Mobiele aanbieders hebben onderling afgesproken dat na een jaar het simlock kosteloos verwijderd moet worden voor de contractant. Als ze deze afspraak niet nakomen, dan raden wij de contractant aan naar de Stichting geschillencommissie consumentenzaken te stappen. Punt is hier dat degene die de simlock wil verwijderen geen contractant is, je kunt je dus niet op deze afspraak beroepen. Net als dat een fietsslot dat je koopt op marktplaats zonder sleutels waardeloos is– is ook een mobiele telefoon met een simlock erop “waardeloos” (cq. je moet veel geld betalen om de simlock eraf te halen). We zullen daarom consumenten via ConsuWijzer gaan waarschuwen dat zij opletten bij aanschaf van een tweedehands mobiel: zit het simlock er nog op? Zij zullen zich tot de verkoper moeten wenden, die ze een (voor een deel) waardeloos mobieltje heeft verkocht”.

 

Wij zijn blij dat de OPTA naar aanleiding van onze vraag via ConsuWijzer consumenten gaat waarschuwen voor de aankoop van een een tweedehands mobieltje of iPhone met een simlock. Dit is een eerste stap waar we de komende tijd nog op terug komen want het blijft vreemd dat als je een tweedehands Android smartphone koopt van een jaar oud met een Vodafone simlock die eenvoudig via één e-mail bericht met de provider gratis kan laten verwijderen en dat je voor een tweedehands iPhone met een simlock €120 moet betalen ongeacht de leeftijd van het toestel. Vodafone verkoopt overigens de iPhone 4 in Nederland zonder simlock en het zou prettig zijn als alle telecomproviders dat gaan doen, dat scheelt een hoop onnodig gedoe voor consumenten.

Update:

Via Cynthia Heijne ontvingen we zojuist het bericht dat de waarschuwing van Consuwijzer nu online is en daar zijn we natuurlijk best wel trots op 😉

Voor bestaande klanten van T-Mobile is het eenvoudig om de simlock van een iPhone te laten verwijderen en het is ook handig als je dat doet voordat je een iPhone gaat verkopen. Je hebt daarvoor het volgende nodig:

  • IMEI nummer door *#06# in te toetsen op de iPhone of via Instellingen, Algemeen, Info.
  • Contract gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Mobiele nummer
  • Aankoopbon
  • bel met T-Mobile via: 06 – 24001200 op werkdagen van 08:00-20:00 uur

Als je eerder dan een jaar de T-Mobile simlock wil laten verwijderen dan is dit ook mogelijk tegen een vergoeding:

  • 0-3 maanden €120
  • 3-6 maanden €90
  • 6-9 maanden €70
  • 9-12 maanden €50
  • Na 12 maanden gratis door eerste eigenaar van de iPhone.
0 Shares:
Ook zeer interessant